Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

CAMISA DE LIÑO

Ata ben entrado o século XX, o liño foi un dos tecidos de confección artesanal máis habitual dentro da xeografía galega, debido á súa producción e elaboración na propia casa. Os distintos tratamentos e xeitos de confección do liño proporcionaban teas con maior ou menor calidade, estando as primeras destinadas para os traxes de festa ou de gala e as segundas para os traxes de diario ou de cotio.

Nas camisas dos traxes de gala, ademáis de empregar as teas máis preciadas, tamén se realizaban vainicas ou entredos como os que presenta esta peza. 

Vemos así, na parte frontal dous tipos de vainicas que terán continuación na parte superior das mangas, onde tamén se combinan con entredos. Contrastando coa parte superior das mangas, moi abullonada, a parte inferior axústase ó brazo e decórase co mesmo deseño de vainicas e entredos que se atopa en todo o conxunto. Péchase a peza con botóns forrados na mesma tea que a camisa e que recorren tanto a parte frontal como a parte inferior das mangas.

O prezo de cada camisa dependerá sempre do deseño escollido e da magnitude da labor, por iso, en caso de estar interesado, deberá consultar a través do email tecelana@tecelana.es onde se lle realizará un estudio á medida sobre a prenda escollida.

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares.


CAMISA DE LINO

Hasta bien entrado el siglo XX, el lino fue uno de los tejidos de confección artesanal más habitual dentro de la geografía gallega, debido a su producción y elaboración dentro de la propia casa. Los distintos tratamientos y formas de confección del lino proporcionaban telas con mayor o menor calidad, estando las primeras destinadas para los trajes de fiesta o de gala y las segundas para los trajes de diario o de cotio.

En las camisas de los trajes de gala, además de emplear las telas más preciadas, también se realizaban vainicas o entredoses como los que presenta esta pieza. 

Vemos así, en la parte frontal dos tipos de vainicas que tendrán continuación en la parte superior de las mangas, donde también se combinan con entredoses. Contrastando con la parte superior de las mangas, muy abullonada, la parte inferior se ajusta al brazo y se decora con el mismo diseño de vainicas y entredoses que se encuentra en el resto del conjunto. Se cierra la pieza con botones forrados en la misma tela que la camisa y que recorren tanto la parte frontal como la parte inferior de las mangas.

El precio de cada camisa dependerá siempre del diseño escogido e de la magnitud de la labor, por eso, en caso de estar interesado, deberá consultar a través del email tecelana@tecelana.es donde se le realizará un estudio a medida sobre la prenda elegida.

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares.

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional