Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

Como complemento ó traxe rexional galego de gala atopamos esta peza feita a man de faltriqueira. A súa cara principal está realizada en terciopelo, con adorno en bordado de cordón, cinta de pasamanería e detalle de pedrería en forma de trébol. O reverso está realizado en paño de cor negra. Péchase mediante un botón na parte central superior e suxeitase ó cinto do mantelo con dúas cintas de raso que ofrecen dúas posicións para axusta-la altura á que se queira levar a faltriqueira.

Esta peza está deseñada a partir do modelo de mandil da súa propietaria para que faga xogo co mesmo. Recoméndase ós interesados na súa adquisición que soliciten un deseño personalizado para que a faltriqueira combine perfectamente co resto do traxe (a realización do deseño non supón coste sempre que se adquira a peza).

As súas medidas son 21cm de alto e 19cm de ancho.

O prezo da faltriqueira son 30€ (IVE non incluído) e os gastos de envío á península 10€ (consultar gastos de envío internacionais).

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares. 


Como complemento al traje regional gallego de gala encontramos esta pieza hecha a mano de faltriquera. Su cara principal está realizada en terciopelo, con adorno en bordado de cordón, cinta de pasamanería y detalle de pedrería en forma de trébol. El reverso está realizado en paño de color negro. Se cierra mediante un botón en la parte central superior y se sujeta al cinto del delantal con dos cintas de raso que ofrecen dos posiciones para ajustar la altura a la que se quiera llevar la faltriquera.

Esta pieza está diseñada a partir del modelo de mandil de su propietaria para que haga juego con el mismo. Se recomienda a los interesados en su adquisición que soliciten un diseño personalizado para que la faltriquera combine perfectamente con el resto del traje (la realización del diseño no supone coste siempre que se adquiera el artículo).

Sus medidas son 21cm de alto y 19cm de ancho.

El precio de la faltriquera son 30€ (IVA no incluido) y los gastos de envío a la península 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares. 

 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional