Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Flecos de lino para gaita)

O farrapo ou fleque que acompaña a esta fermosa gaita de granadillo está tecido a man empregando liño 100% en cores verde e negra, con borlas para o ronco e para a ronqueta no mesmo deseño.

O liño (Linum usitatissimum) é unha pranta herbácea da familia das liñáceas capaz de absorver ata un 20% de auga sen adquirir un tacto húmido e cunha notable resistencia á rotura. A súa cor natural depende da variedade e da procedencia podendo ir dende o branco ata o gris, pasando por tons tostados ou dourados.

O seu cultivo remóntase en Exipto ó século IV a.C, onde era empregado nos rituais funerarios e dende onde se difundíu por todo o mundo seguindo os pasos da civilización. En Europa, dende tempos inmemoriais e ata ben entrado o século XVIII, o liño era a fibra textil máis importante despois da lá; sendo empregado por todolos estratos sociais con variacións na calidade do tecido.

Gracias á súa cor clara e ás súas propiedades, convértese nun fío especialmente indicado para todo tipo de usos, deseños e tintados. Como se observa nesta peza, procedeuse  a realizar un tintado de 5cm no extremo inferior do farrapo orixinalmente de cor verde, obtendo así un deseño único que combina á perfección co fol da gaita na que se lucirá.

O farrapo, por desexo do futuro propietario, posúe unha lonxitude lixeiramente superior á habitual (de 70cm aproximadamente), alcanzando os 80cm de largo e 20cm de alto; e ofrecéndonos 168 fleques dispostos en dúas ringleiras superpostas cun peso final de 360gr. Facendo xogo e completando o conxunto adorna o ronco unha borla de 40gr, cun alto de 22cm, que nos ofrece 17 fleques; e outra borla máis para a ronqueta de 18gr igualmente de 22cm de alto e con 8 fleques. Ambalas dúas borlas están realizadas en liño 100% de cor verde e foron sometidas ó mesmo proceso de tintado en negro.

Baixo encarga, a peza pódese realizar en calquera cor ou cores que se prefiran e en distintos materiais (liño, algodón, etc)

O prezo do conxunto son 100€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es


FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Farrapo de liño para gaita)

El farrapo ó fleco que acompaña a esta hermosa gaita de granadillo está tejido a mano empleando lino 100% en colores verde y negro, con borlas para el ronco y para la ronqueta en el mismo diseño.

El lino (Linum usitatissimum) es una planta herbácea de la familia de las lináceas capaz de absorber hasta un 20% de agua sin adquirir un tacto húmedo y con una notable resistencia a la rotura. Su color natural depende de la variedad y de la procedencia pudiendo ir desde el  blanco hasta el gris, pasando por tonos tostados ó dorados.

Su cultivo de remonta a Egipto en el siglo IV a.C., donde era empleado en los rituales funerarios y desde donde se difundió por todo el mundo siguiendo los pasos de la civilización. En Europa, desde tempos inmemoriales y hasta bien entrado el siglo XVIII, el lino era la fibra textil más importante despues de la lana; siendo empleado por todos los estratos sociales con variaciones en la calidad del tejido.

Gracias a su color claro y a sus propiedades, se convierte en un hilo especialmente indicado para todo tipo de usos, diseños y tintados. Como se observa en esta pieza, se ha procedido  a realizar un tintado de 5cm en el extremo inferior del farrapo originalmente de color verde, obteniendo así un diseño único que combina a la perfección con fol de la gaita en la que se lucirá.

El farrapo, por deseo del futuro propietario, posee una longitud ligeramente superior a la habitual (de 70cm aproximadamente), alcanzando los 80cm de largo y 20cm de alto; y ofreciéndonos 168 flecos dispuestos en dos hileras superpuestas con un peso final de 360gr. Haciendo juego y  completando el conjunto adorna el ronco una borla de 40gr, con un alto de 22cm, que nos ofrece 17 flecos; y otra borla más para la ronqueta de 18gr igualmente de 22cm de alto y con 8 flecos. Ambas borlas están realizadas en lino 100% de color verde y han sido sometidas al mismo proceso de tintado en negro.

Por encargo, la pieza se puede realizar en cualquier color o colores que se prefieran y en distintos materiales (lino, algodón, etc)

El precio del conjunto son 100€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional