Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Cuestións habituais

(Cuestiones habituales)

 

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

Bandera de Galicia - Wikipedia, la enciclopedia libre Galego   España - Iconos gratis de banderas Castellano  English

FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA CON TINTE DE MORAS

(Flecos de lino para gaita con tinte de moras)

Entre Agosto e Setembro de 2021 adoitábamos camiñar polo monte coa delicia engadida de degustar as moras que dende as silvas se nos ofrecían. Sorteando víboras de Seoane, carreiros de animais salvaxes e as espiñas máis maliciosas volvíamos á casa coas mans tinguidas de fermosos tonos morados e o sorriso de quen xa chea mantido.

Foi un deses días cando xurdíu a idea de levar a cabo o proceso de tinguido deste fermoso farrapo de liño branco, cun efecto de degradado e usando só aquelas magníficas moras que a natureza tan xenerosamente nos ofertaba.

 A peza ten un peso de 300gr, con medidas de 73cm de largo e 20cm de ancho, o que nos ofrece 120 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. Tamén se inclúe unha borla para o ronco  de 35gr no mesmo material e co mesmo patrón que o farrapo.

O prezo do conxunto son 100€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 


FLECOS DE LINO PARA GAITA CON TINTE DE MORAS

(Farrapos de liño para gaita con tinte de moras)

Entre Agosto y Septiembre de 2021 solíamos caminar por el monte con la delicia añadida de poder degustar las moras que desde las silvas se nos ofrecían. Sorteando víboras de Seoane, rastros de animales salvajes y las espinas más maliciosas volvíamos a casa con las manos teñidas de hermosos tonos morados y la sonrisa de quien ya ha cenado.

Fue uno de esos días cando surgió la idea de llevar a cabo el proceso de tintado de este hermoso farrapo de lino blanco, con un efecto de degradado y usando solo aquellas magníficas moras que la naturaleza tan generosamente nos ofertaba.

 La pieza tiene un peso de 300gr, con medidas de 73cm de largo y 20cm de ancho, lo que nos ofrece 120 flecos colocados en dos hileras superpuestas. También se incluye una borla para el ronco  de 35gr en el mismo material y con el mismo patrón que el farrapo.

El precio del conjunto son 100€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 


LINEN FRINGES FOR GAITA WITH BLACKBERRY DYE

Between August and September 2021 we used to walk through the mountains with the added delight of being able to taste the blackberries that were offered to us from the bramble. Avoiding Seoane's vipers, traces of wild animals and the most malicious thorns, we returned home with hands dyed in beautiful purple tones and the smile of someone who has already eaten.

It was one of those days when the idea came up to carry out the dyeing process of this beautiful white linen fringe, with a gradient effect and using only those magnificent blackberries that nature so generously offered us.

The piece has a weight of 300gr, with measures of 73cm long and 20cm wide, which offers us 120 fringes placed in two superimposed rows. A tassel of 35gr is also incluyed in the same material and  pattern as the fringe.

The price  is € 100 plus € 10 shipping costs to the Iberian Peninsula (check shipping prices for international transport).