Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE CENTEO PARA GAITA

(Flecos de centeno para gaita)

O centeo é unha pranta da familia das gramíneas cultivada en terras de pouco rendemento nas zonas máis frías de Europa polo seu gran, que é empregado para facer fariña, augardente, vodka e algúns whiskys.

Usado dende o Paleolítico no val do Éufrates, en Galicia aproveitábanse as súas propiedades nutricionais de alto contido en fibra e a súa capacidade para permanecer comestible durante longos períodos de tempo, aínda que era considerado un alimento de xente humilde. Hoxe en día emprégase sobre todo mesturado con fariña de trigo, aínda que o seu cultivo se atopa en retroceso. 

Será o recordo dese Pan de Centeo das avoas, co seu sabor forte e a súa miga escura, o que nos levou a realizar esta peza de farrapo para o ronco, porque quen de neno xogou entre as espigas do pan e quen se bañou no gran logo da malla levará sempre o recordo feliz do cheiro das pallas da súa infancia.

Este proxecto non tería sido posible sen a inestimable axuda dos amigos Rafa, que nos aportou a materia prima traída directamente da zoa de Navia de Suarna, nos Ancares Lucenses, onde aínda se cultiva o centeo; e de Ana, que se converteu en Tecelana Honoraria ó deixarnos abraiados coa súa capacidade e paciencia para tecer calquer material que se aproxime as súas mans. Para ambos, a nosa gratitude e admiración.


FLECOS DE CENTENO PARA GAITA

(Farrapos de centeo para gaita)

El centeno es una planta de la familia de las gramíneas cultivada en tierras de poco rendimiento en las zonas más frías de Europa por su grano, que es empleado para hacer harina, aguardiente, vodka y algunos whiskys.

Usado desde el Paleolítico en el valle del Éufrates, en Galicia se aprovechaban sus propiedades nutricionales de alto contenido en fibra y su capacidad para permanecer comestible durante largos períodos de tiempo, aunque era considerado un alimento de gente humilde. Hoy en día se emplea sobre todo mezclado con harina de trigo, aunque su cultivo se encuentra en retroceso. 

Será el recuerdo de ese Pan de Centeno de las abuelas, con su sabor fuerte y su miga oscura, lo que nos llevó a realizar esta pieza de farrapo para el ronco, porque quien de niño jugó entre las espigas del pan y quien se bañó en el grano después de la malla llevará siempre el recuerdo feliz del olor de la paja de su infancia.

Este proyecto no habría sido posible sin la inestimable ayuda de los amigos Rafa, que nos aportó la materia prima traída directamente de la zona de Navia de Suarna, en los Ancares Lucenses, donde aún se cultiva el centeno; y de Ana, que se convirtió en Tecelana Honoraria al dejarnos asombrados con su capacidad y paciencia para tejer cualquier material que se aproxime a sus manos. Para ambos, nuestra gratitud y admiración.

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional