Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Flecos de lino para gaita)

O farrapo ou fleque que acompaña á nosa gaita de granadillo e aceiro está realizado artesanalmente a man en liño 100% con mestura homoxénea de fíos azuis e negros. Esta proporción proporciona ó farrapo unha sensación de profundidade e relieve que resulta especialmente vistoso cando a peza está en movemento durante a actuación. 

Mentras que a trama ou parte superior que suxeita os fleques é completamente de liño azul, os fíos que penduran da mesma posúen a mestura ó 50% de azul e negro que o diferencia de calquera outro farrapo.

A peza ten finalmente un peso de 460gr, cunha medida de 76cm de largo e 23cm de ancho, o que nos ofrece 175 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. Tamén se inclúe unha borla tecida a man para o ronco no mesmo material (sempre liño 100%) e co mesmo patrón  de aproximadamente 50gr, tendo esta a parte superior e o cordón de anudar de cor azul e os fleques mesturando azul con negro.

A mesma peza pódese realizar en calquera cor ou cores que se prefiran, para o que se pode consulta-lo mostrario no seguinte enlace: Mostrario

O prezo do conxunto son 75€ máis 10€ de gastos en caso de ser necesario o envío a calquera punto da península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. En caso de estar interesado nunha peza similar pode contactar con nós a través do email tecelana@hotmail.es


FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Farrapo de liño para gaita)

El farrapo o fleco que acompaña a nuestra gaita de granadillo y acero está realizado artesanalmente a mano en lino 100% con mezcla homogénea de hilo azul y negro. Esta proporción  proporciona al farrapo una profundidad y un relieve que resulta especialmente vistoso cuando la pieza está en movimiento durante la actuación.

Mientras que la trama ó parte superior que sujeta los flecos es completamente de lino azul, los hilos que cuelgan de la misma poseen la mezcla de azul y negro que lo diferencia de cualquiera otro farrapo.

La pieza tiene finalmente un peso de 460gr, con una medida de 76cm de largo y 23cm de ancho, lo que nos ofrece 175 flecos colocados en dos hileras superpuestas. También se incluye una borla tejida a mano para el ronco en el mismo material (siempre lino 100%) y con el mismo patrón  de aproximadamente 50gr, teniendo ésta la parte superior y el cordón de anudar de color azul y los flecos mezclando azul con negro.

La misma pieza se puede realizar en cualquiera cor ó colores que se prefieran, para lo que se puede consultar el muestrario en el siguiente enlace: Mostrario

El precio del conjunto son 75€ más 10€ de gastos en caso de ser necesario el envío a cualquier punto de la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. En caso de estar interesado en una pieza similar puede contactar con nosotros a través del email tecelana@hotmail.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional