Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LA PARA GAITA

(Flecos de lana para gaita)

O farrapo ou fleque que acompaña a esta fermosa gaita de granadillo está realizado artesanalmente a man en lá 100% virxe con mestura homoxénea de cores amarela e negra. Mentras que a trama ou parte superior que suxeita os fleques é completamente negra, os fíos que penduran da mesma mestúranse con ambalas dúas cores.

A lá, ademáis de ser un material especialmente adecuado para a confección de roupa de abrigo polas súas cualidades textís como a resistencia á rotura, a elasticidade, a flexibilidade e o seu comportamento ante as variacións térmicas, resulta especialmente atractiva no seu emprego como complemento para os roncos das gaitas, posto que combina un importante volume con un peso inferior ós farrapos realizados noutros materiais.

A peza ten un peso de 350gr, con unha medida de 75cm de largo e 23cm de ancho, o que nos ofrece 140 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. Tamén se inclúe unha borla para o ronco no mesmo material e co mesmo patrón de 25gr.

Na borla podemos ver unha parte superior ou trama realizada en lá 100% virxe de cor negra, con flecos en tonos negros e amarelos mesturados igual que o resto do farrapo e igualmente tecida a man.

A mesma peza pódese realizar en calquera cor que se prefira (negro, marrón, verde, azul, laranxa, amarelo, vermello, branco, etc). 

O prezo do conxunto son 50€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA 

En caso de estar interesado en pezas similares pode contactar con nós a través do email tecelana@hotmail.es ou no número 699 200 558. 


FLECOS DE LANA PARA GAITA

(Farrapo de lá para gaita)

El farrapo o fleco que acompaña a esta hermosa gaita de granadillo está realizado artesanalmente a mano en lana 100% virgen con mezcla homogénea de colores amarillo y negro. Mientras que la trama o parte superior que sujeta los flecos es completamente negra, los hilos que penden de la misma se mezclan con ambos colores.

La lana, ademáis de ser un material especialmente adecuado para la confección de ropa de abrigo por sus cualidades textiles como la resistencia a la rotura, la elasticidad, la flexibilidad y su comportamiento ante las variaciones térmicas, resulta especialmente atractiva en su uso como complemento para los roncos das gaitas, puesto que combina un importante volumen con un peso inferior a los farrapos realizados en otros materiales.

La pieza tiene un peso de 350gr, con una medida de 75cm de largo y  23cm de ancho, lo que nos ofrece 140 flecos colocados en dos hileras superpuestas. También se incluye una borla para el ronco en el mismo material y con el mismo patrón de 25gr.

En la borla podemos ver una parte superior o trama realizada en lana 100% virgen de color negro, con flecos en tonos negros y amarillos mezclados igual que el resto del farrapo e igualmente tejida a mano.

La misma pieza se puede realizar en cualquier color que se prefiera (negro, marrón, verde, azul, naranja, amarillo, rojo, blanco, etc). 

El precio del conjunto son 50€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA

En caso de estar interesado en piezas similares puede contactar con nosotros a través del email tecelana@hotmail.es o en el número 699 200 558. 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional