Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Flecos de lino para gaita)

O farrapo ou fleque que acompaña á nosa gaita de granadillo e aceiro está realizado artesanalmente a man en liño 100% con mestura homoxénea de fío prateado ó 10%. Esta proporción (nove fíos de liño azul e un fío prateado) proporciona ó farrapo unha profundidade e un brillo que resulta especialmente vistoso cando a peza está en movemento durante a actuación. Ademáis a tonalidade azul deste farrapo presenta pequenas variacións segundo a dirección e incidencia da luz sobre o mesmo, podendo variar entre diferentes tóns azuis ata o gris.

Mentras que a trama ou parte superior que suxeita os fleques é completamente de liño azul, os fíos que penduran da mesma posúen a mestura de azul e prata que o diferencia de calquera outro farrapo realizado con anterioridade.

Trátase neste caso dun farrapo destinado a unha intérprete  moi activa polo que, respetando os desexos da propietaria, deseñamos un farrapo con menor peso do habitual a fin proporcionarlle máis comodidade pero mantendo ó mesmo tempo toda a beleza que caracterizan a estes adornos. 

Continuando coas preferencias da destinataria da peza deixouse un espacio libre de fleques na parte superior do ronco, quedando esta zoa adornada tan só co debuxo da trama. 

A peza ten finalmente un peso de 205gr, cunha medida de 73cm de largo e 23cm de ancho, o que nos ofrece 143 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. Tamén se inclúe unha borla tecida a man para o ronco no mesmo material (sempre liño 100%) e co mesmo patrón  de aproximadamente 32gr, tendo esta a parte superior e o cordón de anudar de cor azul e os fleques mesturando azul con prata.

A mesma peza pódese realizar en calquera cor ou cores que se prefiran, para o que se pode consulta-lo mostrario no seguinte enlace: Mostrario

O prezo do conxunto son 65€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 


FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Farrapo de liño para gaita)

El farrapo o fleco que acompaña a nuestra gaita de granadillo y acero está realizado artesanalmente a mano en lino 100% con mezcla homogénea de hilo plateado al 10%. Esta proporción (nueve hilos de lino azul y un hilo plateado) proporciona al farrapo una profundidad y un brillo que resulta especialmente vistoso cuando la pieza está en movimiento durante la actuación. Además la tonalidad azul de este farrapo presenta pequeñas variaciones según la dirección e incidencia de la luz sobre el mismo, pudiendo variar entre diferentes tonos azules hasta el gris.

Mientras que la trama ó parte superior que sujeta los flecos es completamente de lino azul, los hilos que cuelgan de la misma poseen la mezcla de azul y plata que lo diferencia de cualquiera otro farrapo realizado con anterioridad.

Se trata en este caso de un farrapo destinado a una intérprete  muy activa polo que, respetando los deseos de la propietaria, diseñamos un farrapo con menor peso de lo habitual a fin proporcionarle mayor comodidad pero manteniendo al mismo tempo toda la belleza que caracteriza a estes adornos. 

Continuando con las preferencias de la destinataria de la pieza se mantiene un espacio libre de flecos en la parte superior del ronco, quedando esta zona adornada tan solo con el dibujo de la trama. 

La pieza tiene finalmente un peso de 205gr, con una medida de 73cm de largo y 23cm de ancho, lo que nos ofrece 143 flecos colocados en dos hileras superpuestas. También se incluye una borla tejida a mano para el ronco en el mismo material (siempre lino 100%) y con el mismo patrón  de aproximadamente 32gr, teniendo ésta la parte superior y el cordón de anudar de color azul y los flecos mezclando azul con plata.

La misma pieza se puede realizar en cualquiera cor ó colores que se prefieran, para lo que se puede consultar el muestrario en el siguiente enlace: Mostrario

El precio del conjunto son 65€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional