Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Flecos de lino para gaita)

Sobre a gaita de granadillo preséntase un farrapo ou fleque para colocar no ronco da gaita tecido a man empregando  liño 100%  en cor negra que realza a cor natural da madeira do instrumento, complementándose amba-las dúas pezas cunha extraordinaria elegancia . A peza ten un peso de 420gr, con medidas de 73cm de largo e 20cm de ancho, o que nos ofrece 140 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. Tamén se inclúe unha borla para o ronco  de 40gr no mesmo material e co mesmo patrón que o farrapo.

A tonalidade negra escollidas para o farrapo crea un fermoso contraste co granadillo empregado no ronco da gaita, que aporta os seus propios matices a través da veta da madeira, conseguindo un efecto de prolongación visual entre amba-las dúas pezas. 

Baixo encarga, a peza pódese realizar en calquera cor ou cores que se prefiran e en distintos materiais (liño, lá, algodón, etc). Recomendamos para isto que consulten o mostrario dispoñible no seguinte enlace MOSTRARIO.

O prezo do conxunto son 75€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA RESERVADA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es


FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Farrapos de liño para gaita)

Sobre la gaita de granadillo  se presenta un farrapo ó fleco para colocar en el ronco de la gaita tejido a mano empleando  lino 100%  en color negro que realza el color natural de la madera del instrumento, complementándose ambas piezas con una extraordinaria elegancia . La pieza ten un peso de 420gr, con medidas de 73cm de largo y 20cm de ancho, lo que nos ofrece 140 flecos colocados en dos hileras superpuestas. También se incluye una borla para el ronco  de 40gr en el mismo material y con el mismo patrón que el fleco.  

La tonalidad negra elegida para los flecos o farrapos crean un hermoso contraste con el granadillo empleado en el ronco de la gaita, que aporta sus propios matices a través de la veta de la madera, consiguiendo un efecto de prolongación visual entre ambas piezas.

 Bajo encargo, la pieza se puede realizar en cualquier color ó colores que se prefieran y en distintos materiales (lino, lana, algodón, etc). Recomendamos para esto que consulten el muestrario disponible en el siguiente enlace MUESTRARIO.

El precio del conjunto son 75€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA RESERVADA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional