Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FARRAPO DE LA PARA GAITA

(Flecos de lano para gaita)

O farrapo ou fleque que acompaña ronqueta desta gaita de granadillo está realizado artesanalmente a man en pura lá virxe con mestura homoxénea de cores negra e vermella. 

Mentras que a trama ou parte superior que suxeita os fleques é completamente vermella, os fíos que penduran da mesma altérnanse con nudos en tons negros e vermellos.

A peza ten un peso de 175gr, con unha medida de 38cm de largo e 23cm de ancho, o que nos ofrece 55 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas. 

A mesma peza pódese realizar en calquera cor ou cores que se prefiran, para o que se pode consulta-lo mostrario no seguinte enlace: Mostrario

O prezo do conxunto son 25€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FLECOS DE LANA PARA GAITA

(Farrapo de la para gaita)

El farrapo o fleco que acompaña a la ronqueta de esta gaita de granadillo está realizado artesanalmente a mano en pura lana virgen con mezcla homogénea de colores negro y rojo. 

Mientras que la trama o parte superior que sujeta los flecos es completamente roja, los hilos que penden de la misma se alternan con nudos en tonos negros y rojos.

La pieza tiene un peso de 175gr, con una medida de 38cm de largo y 23cm de ancho, lo que nos ofrece 55 flecos colocados en dos hileras superpuestas. 

La misma pieza se puede realizar en cualquier color o colores que se prefieran, para lo que se puede consultar el muestrario en el siguiente enlace: Mostrario

El precio del conjunto son 25€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional