Fol e Farrapo de Gaita

(Vestido y Flecos de Gaita Gallega)

Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

Fol e Farrapo de Gaita

(Vestido y flecos de Gaita Gallega)

Froito da procura de novas texturas para vesti-las nosas gaitas, atopamos este fol realizado en mohair 100% con tono granate. Este tecido de aspecto aterciopelado provén da lá de cabra de Angora, orixinaria da rexión de Ankara (Turquía) e destaca pola súa resistencia tanto ó lume coma ás engurras, capacidade de absorción da humidade, suavidade e brillo naturais, características polas que é moi valorado dende a antigüidade na confección de prendas de abrigo. 

No extremo inferior do fol aprecianse farrapos tecidos a man en tono granate claro, realizados cunha mestura de liño e algodón que aporta lixeireza e un toque de distinción ó conxunto. 

O fol presenta unhas medidas de 60cm de alto e 32cm de ancho, máis a lonxitude dos farrapos inferiores que aportan 20cm máis ó largo total da peza. O peso total son 270gr. Dispón asímesmo de bocas para ronco, soprete e punteiro; sendo posible engadirlle outras saídas para ronqueta ou chillón posteriormente.

Completando o conxunto, feitos á man co mesmo material e deseño que os farrapos inferiores, temos os farrapos para o ronco da gaita. Teñen éstes unha lonxitude de 80cm cun ancho de 20cm e un peso de 125gr.

Acompáñase tamén cunha borla realizada igualmente coa mesma mestura de liño e algodón de medidas 16cm por 5cm aproximadamente e un peso de 6gr.

O prezo do conxunto son 100€ e os gastos de envío á península 10€ (consultar gastos de envío internacionais).


Fruto de la búsqueda de nuevas texturas para vestir nuestras gaitas encontramos este fol realizado en mohair 100% con tono granate. Este tejido de aspecto aterciopelado proviene de la lana de cabra de Angora, originaria de la región de Ankara (Turquía) y destaca por su resistencia tanto al fuego como a las arrugas, su capacidad de absorción de la humedad,  su suavidad y su brillo natural, características por las que es muy valorado desde la  antigüedad en la confección de prendas de abrigo. 

En el extremo inferior del fol se aprecian flecos tejidos a mano en tono granate claro, realizados con una mezcla de lino y algodón que aporta ligereza y un toque de distinción al conjunto. 

El fol presenta unas medidas de 60cm de alto y 32cm de ancho, más la longitud de los flecos inferiores que aportan 20cm más al largo total de la pieza. El peso total son 270gr. Asimismo dispone de bocas para ronco, soplete y puntero; siendo posible añadir otras salidas para ronqueta o chillón posteriormente.

Completando el conjunto, hechos a mano con el mismo material y diseño que los flecos inferiores, tenemos los flecos para el ronco de la gaita. Tienen éstos una longitus de 80cm con un ancho de 20cm y un peso de 125gr.

Se acompaña también con una borla realizada igualmente con la misma mezcla de lino y algodón de medidas 16cm por 5cm aproximadamente y un peso de 6gr.

El precio del conjunto son 100€ y los gastos de envío a la  península 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

 

 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional