Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

FOL E FARRAPO PARA GAITA

(Fol y flecos para gaita)

Co obxectivo de acadar a combinación idónea entre beleza e comodidade encontramos este conxunto formado por un vestido e farrapo para gaita. Os materiais empregados en ambalas dúas pezas foron escollidos prestando atención as súas propiedades, características e aspecto para realzar a beleza da gaita galega.

 O fol de gaita está  realizado con tecido de tapicería de cor amarela (Mostario Tecidos). Este material  resulta especialmente adecuado debido a súa resistencia ante a abrasión e á facilidade na súa limpeza, pois conta con sistema AQUAN CLEAN que permite a eliminación de case calquera mancha só con auga. E ademáis a textura da tea, lixeiramente rugosa, facilita o tempero e manexo do instrumento.

Para adornar o ronco e na parte inferior do fol podemos observar farrapos ou fleques de lá de ovella tecidos a man en dúas cores (amarelo e marrón) que aportan unha maior vistosidade ó conxunto. 

No caso do ronco os farrapos teñen 75cm de lonxitude e 20cm de ancho, aportando 165 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas, mentras que as borlas alcanzan un peso de 40gr cada unha.

 O resultado é un conxunto elegante, adecuado para vestuario de gala ou para aqueles gaiteiros que gusten dunha mirada de admiración ó facer soa-la súa gaita.

PEZA NON DISPOÑIBLE. 

Pódense consultar máis deseños no email tecelana@tecelana.es; tecelana@hotmail.es ou no teléfono 699200558


FOL Y FLECOS PARA GAITA

(Fol e farrapos para gaita)

Con el objetivo de alcanzar la combinación idónea entre belleza y comodidad encontramos este conjunto formado por vestido y farrapo para gaita. Los materiales empleados en ambas piezas fueron escogidos prestando atención a sus propiedades, características y aspecto para realzar la belleza de la gaita gallega.

 El fol de gaita está  realizado con tejido de tapicería de color amarillo (Mostario Tecidos). Este material  resulta especialmente adecuado debido a su resistencia ante la abrasión y a la facilidad en su limpieza, pues cuenta con el sistema AQUAN CLEAN que permite la eliminación de casi calquier mancha sólo con agua. Y además la textura de la tea, ligeramente rugosa, facilita el tempero y manejo del instrumento.

Para adornar el ronco y en la parte inferior del fol podemos observar farrapos o flecos de lana de oveja tejidos a mano en dos colores (amarillo y marrón) que aportan una mayor vistosidad al conjunto. 

En el caso del ronco los farrapos tienen 75cm de longitud y 20cm de ancho, aportando 165 flecos colocados en dos hileras superpuestas, mientras que las borlas alcanzan un peso de 40gr cada una.

 El resultado es un conjunto elegante, adecuado para vestuario de gala o para aquellos gaiteros que gusten de una mirada de admiración al hacer sonar gaita.

PIEZA NO DISPONIBLE. 

Consulte más diseños en el email tecelana@tecelana.es; tecelana@hotmail.es o en el teléfono 699200558

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional