Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

FOL PARA GAITA

(Fol para gaita)

Fol para gaita galega con saídas para ronco, ronqueta, soprete, e punteiro. No seu exterior apreciamos una tea de damasco azul da serie TRIANA con bágoa en veludo de algodón de cor negra. Os protectores para ronco e soprete están realizados na mesma tea de damasco azul e os protectores para ronqueta e punteiro en veludo negro. O interior do fol está rematado con loneta negra a fin de darlle máis prestancia e reforzo á peza.

O damasco é un tipo de tecido no cal por un lado a trama serve de fondo e a urdime forma os debuxos, sucedendo exactamente o contrario polo lado anverso. Ten a súa orixe no Oriente Mahometano en torno ó século XI, perfecionándose no século XIII e resultando dende entón moi empregado entre os europeos.

En canto ó veludo ou terciopelo é un tipo de tecido onde os fios se distribúen uniformemente, creando un pelo corto e denso que proporciona una sensación suave e agradable ó tacto. Con orixe en torno ó século XIII no Lonxano Oriente introduciuse en Europa a través dos comerciantes italianos, considerándose durante a Idade Media unha mercadoría de luxo, con valor similar á seda.

Na zona inferior compleméntase con fleques de liño 100% mesturándose a cor negra e a cor azul ó 50%. O liño, xunto coa la, é un dos tecidos máis empregados polo home na realización das prendas de vestir, tanto para cotio como para gala, posuíndo dentro da tradición galega un fondo raigame. 

  As súas medidas son 60cm de alto e 35cm de ancho, sen contar-la lonxitude dos farrapos inferiores, que aportan á peza 19cm máis.

O resultado é un conxunto elegante, adecuado para vestuario de gala ou para aqueles gaiteiros que gusten dunha mirada de admiración ó facer soa-la súa gaita.

O prezo do conxunto son 100€ e os gastos de envío á península 10€ (consultar gastos de envío internacionais).


FOL DE GAITA

(Fol de gaita)

Fol para gaita gallega con salidas para ronco, ronqueta, soplete, y puntero. En su exterior apreciamos una tela de damasco azul de la serie TRIANA con lágrima en terciopelo de algodón de color negro. Los protectores para ronco y soplete están realizados en la misma tela de damasco azul y los protectores para ronqueta y puntero en terciopelo negro. El interior del fol está rematado con loneta negra a fin de darle más prestancia y refuerzo a la pieza.

El damasco es un tipo de tejido en el que por un lado la trama sirve de fondo y la urdimbre forma los dibujos, sucediendo exactamente lo contrario por el lado anverso. Tiene su origen en el Oriente Mahometano en torno al siglo XI, perfeccionándose en el siglo XIII y resultando desde entonces muy empleado entre los europeos.

En cuanto al terciopelo es un tipo de tejido donde los hilos se distribuyen uniformemente, creando un pelo corto y denso que proporciona una sensación suave y agradable al tacto. Con origen en torno al siglo XIII en el Lejano Oriente se introduce en Europa a través de los comerciantes italianos, considerándose durante la Edad Media una mercancía de lujo, con valor similar a la seda.

En la zona inferior se complementa con flecos de lino 100% mezclándose el color negro y el color azul al 50%. El lino, junto con la lana, es uno de los tejidos más empleados por el hombre en la realización de las prendas de vestir, tanto para diario como para gala, poseyendo dentro de la tradición gallega un hondo arraigo. 

 Sus medidas son 60cm de alto y 35cm de ancho, sin contar la longitud de los flecos inferiores, que aportan a la pieza 19cm más.

El resultado es un conjunto elegante, adecuado para vestuario de gala o para aquellos gaiteros que gusten de una mirada de admiración al hacer sonar su gaita.

El precio del conjunto son 100€ y los gastos de envío a la península 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional