Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO PARA GAITA

(Fol y flecos para gaita)

A gaita de granadillo e prata que se mostra está vestida cun fol realizado en azul con saídas para ronco, soprete e punteiro. No fol ou vestido empregamos nesta ocasión tea propia de tapicería que conta coa tecnoloxía AquaClean que nos permite quitarlle tan só con auga calquera mancha que se nos presente (auga, viño, café, comida, e calquera outro material co que se poida rozar nas foliadas que tanto nos gustan). Aínda así, para os máis esixentes tamén pode lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) ou empregar a limpeza en seco.

Completando a decoración do fol remátase toda a peza cun cordón de calabrote en pasamanería en cor azul oscuro, con- trastando así coa tonalidade da tea. O mesmo cordón, nun tamaño menor, recorre tamén os protectores das buxas. 

 Os farrapos ou fleques  que adornan o ronco da gaita éstan realizados en  liño 100% en cor azul semellante ó do fol. Alcanzan un peso de 400gr distribuído en 133 fleques anudados a man ocupando dúas ringleiras superpostas, cunha lonxitude final de 75cm e unha altura de 20cm. 

O prezo do conxunto (fol con flecos en liño 100%, e unha borla para o ronco) son 135€ máis 10€ de gastos en caso de ser necesario o envío á península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

A peza foi realizada para o obradoiro de Rob Gandara en Carbony Celtic Winds by Pipe Makers Union, LLC (Oregon, USA). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECO PARA GAITA

(Fol e farrapos para gaita)

La gaita de granadillo y plata que se muestra está vestida con un fol realizado en azul con salidas para ronco, soplete y puntero. En el fol o vestido empleamos en esta ocasión tela propia de tapicería que cuenta con la tecnología AquaClean que nos permite quitarle tan solo con agua cualquier mancha que se nos presente (agua, vino, café, comida, y cualquier otro material con el que se pueda rozar en las foliadas que tanto nos gustan). Aun así, para los más exigentes también puede lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) o emplear la limpieza en seco.

Completando la decoración del fol se remata toda la pieza con un cordón de calabrote en pasamanería en color azul oscuro, contrastando así con la tonalidad de la tela. El mismo cordón, en un tamaño menor, recorre también los protectores de las buxas. 

 Los farrapos o flecos  que adornan el ronco de la gaita están realizados en lino 100% en color azul semejante al del fol. Alcanzan un peso de 400gr distribuido en 133 flecos anudados a mano ocupando dos hileras superpuestas, con una longitud final de 75cm y una altura de 20cm. 

El precio del conjunto (fol con flecos en lino 100%, y una borla para el ronco) son 135€ más 10€ de gastos en caso de ser necesario el envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

La pieza fue realizada para el obrador de Rob Gandara en Carbony Celtic Winds by Pipe Makers Union, LLC (Oregon, USA). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional