Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA

(Fol o vestido para gaita)

Hoxe a nosa gaita de granadillo está acompañada dun fol  en cor gris con bordado en prata con saídas para ronco, soprete, punteiro e ronqueta. No fol ou vestido empregamos nesta ocasión tea propia de tapicería que conta coa tecnoloxía AquaClean que nos permite quitarlle tan só con auga calquera mancha que se nos presente (auga, viño, café, comida, e calquera outro material co que se poida rozar nas foliadas que tanto nos gustan). Ainda así, para os máis esixentes tamén pode lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) ou empregar a limpeza en seco. 

Como adorno presenta un bordado realizado en fío prateado que representa un dos petroglifos de Laxe de Rodas (Muros, A Coruña). Os petroglifos son representacións talladas en pedra granítica realizadas polos nosos antepasados entre a Idade de Bronce e a Idade de Ferro e que poden representar animais, homes, obxetos ou calendarios. Xeralmente situados en ubicacions próximas ós castros servían como lugares de culto ó sol e de entrega de ofrendas.

O fol ten unhas dimensións de 55cm de alto e 30cm de ancho, mentras que o bordado en prata mide 11cm x 8cm. Na súa zoa inferior sitúase unha cremalleira para facilita-la súa colocación sobre a gaita.

O prezo do conxunto (incluíndo o bordado en fío prateado) son 80€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL PARA GAITA

(Fol ou vestido para gaita)

Hoy nuestra gaita de granadillo está acompañada de un fol  en color gris con bordado en plata y salidas para ronco, soplete, puntero y ronqueta. En el fol o vestido empleamos en esta ocasión tela propia de tapicería que cuenta con la tecnología AquaClean que nos permite quitarle tan solo con agua cualquier mancha que se nos presente (agua, vino, café, comida, y cualquier otro material con el que se pueda rozar en las foliadas que tanto nos gustan). Aún así, para los más exigentes también puede lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) o emplear la limpieza en seco. 

Como adorno presenta un bordado realizado en hilo plateado que representa uno de los petroglifos de Laxe de Rodas (Muros, A Coruña). Los petroglifos son representaciones talladas en piedra granítica realizadas por nuestros antepasados entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro y que pueden representar animales, hombres, objetos o calendarios. Generalmente situados en ubicaciones próximas a los castros servían como lugares de culto al sol y de entrega de ofrendas.

El fol tiene unas dimensiones de 55cm de alto y 30cm de ancho, mientras que el bordado en plata mide 11cm x 8cm. En su zona inferior se sitúa una cremallera para facilitar su colocación sobre la gaita.

El precio del conjunto (incluyendo el bordado en hilo plateado) son 80€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional