Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

Neste fol ou vestido de gaita empregamos tea de tapiceiro en cor gris escuro con saídas para ronco, soprete, punteiro e ronqueta, cun forro interior de algodón para producir unha sensación de maior confort e facilitar o tempero do fol. 

Rematando a tea do fol, colócase unha antiga pasamanería de madroños de cor amarela en torno ó seu perímetro, recuperada para este propósito. Sobre as saídas de soprete, ronco e ronqueta acompáñase con pasamanería de calabrote no mesmo tono e sitúase unha solapa de adorno con cinco botóns dourados de igual antigüidade. Completando o conxunto  e incrementando a vistosidade do mesmo sitúanse na zoa inferior  farrapos de liño 100% tecidos a man en cores negro e dourado.

Tamén de liño 100%  realízanse a man de forma artesanal os flecos ou farrapos para o ronco da gaita, cun peso aproximado de 350gr, aportados por 165 fleques anudados a man en dúas ringleiras superpostas de 75cm de longo e 20cm de alto, mostrando as mesmas cores negro e dourado que lucen os farrpos do fol e unha borla a xogo. Na borla emprégase un adorno metalizado que aporta singularidade e personalidade á peza. 

PEZA NON DISPOÑIBLE Consultar deseño de pezas similares a través do email tecelana@tecelana.es ou no tlf 699200558


FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

En este fol o vestido de gaita empleamos tela de tapicero en color gris oscuro con salidas para ronco, soplete, puntero e ronqueta, con un forro interior de algodón para producir una sensación de mayor confort y facilitar el tempero del fol. 

Rematando la tea del fol, se coloca una antigua pasamanería de madroños de color dorado en torno a su perímetro, recuperada para este propósito. Sobre las salidas de soplete, ronco y ronqueta se acompaña con pasamanería de calabrote en el mismo tono y se sitúa una solapa de adorno con cinco botones dorados de igual antigüedad. Completando el conjunto e incrementando la vistosidad del mismo se sitúa  en la zona inferior  farrapos o fleques de lino 100% tejidos a mano en colores negro y dorado.

También de lino 100%  se realizan a mano de forma artesanal los flecos o farrapos para el ronco de la gaita, con un peso aproximado de 350gr, aportados por 165 flecos anudados a mano en dos hileras superpuestas de 75cm de largo y 20cm de alto, mostrando los mismas colores negro y dorado que lucen los farrapos del fol y con una borla a juego. En la borla se emplea un adorno metalizado que aporta singularidad y personalidad a la pieza. 

PIEZA NO DISPONIBLE Consultar diseño de piezas similares a través do email tecelana@tecelana.es o en el tlf 699200558

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional