Gaita Asturiana       

Gaita Astur-Cántabra        

Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO PARA GAITA ASTURIANA

(Fol y flecos para gaita asturiana)

A gaita asturiana é un tipo de gaita tradicional de Asturias, Cantabria e partes de Galicia e León, podendo tamén recibir o nome de gaita astur-cántabra. Cun maior tamaño que a gaita galega, posúe unha payuela ou lengüeta do punteiro de menor tamaño que o modelo galego. As primeiras reseñas da gaita asturiana dátanse no século XIII, podéndose ver un gaiteiro nun capitel da igrexa de Santa María de Villaviciosa, unha miniatura dun coello tocando a gaita no libro "Libro da Regla Colorada" (s. XIV) ou un porco tocando o mesmo instrumento na sillería gótica da Catedral de Oviedo. A gaita chega a estar tan introducida na vida cotiá que xa a partires do século XVI existen evidencias nos libros parroquiais da contratación de gaiteiros profesionais, chegando a participar en épocas máis modernas incluso na Exposicion Universal de Paris do ano 1889.

Coa finalidade de vestir tan fermoso instrumento propoñemos nesta ocasión un fol realizado en liño branco 100%, acompañado de farrapos ou fleques tamén de liño 100% tecidos artesanalmente a man en cores branca e negra. As tres borlas características das gaitas asturianas realízanse sobre un soporte de metacrilato a semellanza dos adornos e incrustacións que se realizarán no instrumento. 

Os flecos do fol, realizados a man e de 120cm ocupan todo o espacio entre o punteiro e o ronco e combínanse cunha aplicación dobre de cordón de pasamanería en cor negra que recorre todo o perímetro do fol, incluída a solapa que se atopa rematada con cinco bolas negras de cristal checo. A mencionada solapa serve como adorno e disimula a cremalleira que permite o acceso e colocación sobre o instrumento.

A fin de crear unha consistencia adecuada para o tempero da gaita, revístese ademais a parte interior do fol de dous forros de algodón que aportan grosor e estabilidade á peza.

O prezo do conxunto (fol de liño 100% con flecos en liño 100%, pasamanería en negro, farrapo para o ronco en liño 100%, e tres borlas para o ronco tamén en liño 100% tecido a man) son 195€ máis 10€ de gastos en caso de ser necesario o envío á península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECOS PARA GAITA ASTURIANA

(Fol e farrapos para gaita asturiana)

La gaita asturiana es un tipo de gaita tradicional de Asturias, Cantabria y partes de Galicia y León, pudiendo también recibir el nombre de gaita astur-cántabra. Con un mayor tamaño que la gaita gallega, posee una payuela o lengüeta del puntero de menor tamaño que el modelo gallego. Las primeras reseñas de la gaita asturiana datan del siglo XIII, pudiéndose ver un gaitero en un capitel de la iglesia de Santa María de Villaviciosa, una miniatura de un conejo tocando la gaita en el libro "Libro de la Regla Colorada" (s. XIV) o un cerdo tocando el mismo instrumento en la sillería gótica de la Catedral de Oviedo. La gaita llega a estar tan introducida en la vida cotidiana que ya a partir del siglo XVI existen evidencias en los libros parroquiales de la contratación de gaiteros profesionales, llegando a participar en épocas más modernas incluso en la Exposición Universal de Paris del año 1889.

Con la finalidad de vestir tan hermoso instrumento proponemos en esta ocasión un fol realizado en lino blanco 100%, acompañado de farrapos o flecos también de lino 100% tejidos artesanalmente a mano en colores blanco y negro. Las tres borlas características de las gaitas asturianas se elaboran sobre un soporte de metacrilato a semejanza de los adornos e incrustaciones que se realizarán en el instrumento. 

Los flecos del fol, realizados a mano y de 120cm ocupan todo el espacio disponible entre el puntero y el ronco y se combinan con una aplicación doble de cordón de pasamanería en color negro que recorre todo el perímetro del fol, incluida la solapa que se encuentra completada con cinco bolas negras de cristal checo. La mencionada solapa sirve como adorno y disimula la cremallera que permite el acceso y colocación sobre el instrumento.

Con el fin de crear una consistencia adecuada para el tempero de la gaita, se reviste además la parte interior del fol de dos forros de algodón que aportan grosor y estabilidad a la pieza.

El precio del conjunto (fol de lino 100% con flecos en lino 100%, pasamanería en negro, flecos para el ronco en lino 100%, y tres borlas para el ronco también en lino 100% tejido a mano) son 195€ más 10€ de gastos en caso de ser necesario el envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional