Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

Neste fol ou vestido de gaita empregamos tea de tapiceiro en cor amarelo con saídas para ronco, soprete, punteiro e ronqueta, cun forro interior de algodón para producir unha sensación de maior confort e facilitar o tempero do fol. 

Rematando a tea do fol, colócase pasamanería de calabrote de cor negra en torno ó seu perímetro, así como sobre as saídas de soprete, ronco e ronqueta. O peche da peza realízase con cinco botóns negros con brillante.

 Completando o conxunto  e incrementando a vistosidade do mesmo sitúanse na zoa inferior  farrapos de lá de ovella tecidos a man en cores negro e amarelo mesturados de forma homoxénea.

Como forma de personalización da peza realízase un bordado en negro na zoa superior coas iniciais designadas polo músico propietario.

PEZA NON DISPOÑIBLE Consultar deseño de pezas similares a través do email tecelana@tecelana.es ou no tlf 699200558


FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

En este fol o vestido de gaita empleamos tela de tapicería en color amarillo con salidas para ronco, soplete, puntero y ronqueta, con un forro interior de algodón para producir una sensación de mayor confort y facilitar el tempero del fol. 

Rematando la tela del fol, se coloca pasamanería de calabrote de color negra en torno a su perímetro, así como sobre las salidas de soplete, ronco y ronqueta. El cierre de la pieza se realiza con cinco botones negros con brillante.

 Completando el conjunto e incrementando la vistosidad del mismo se sitúa en la zona inferior  farrapos de lana de oveja tejidos a mano en colores negro y amarillo mezclados de forma homogénea.

Como forma de personalización de la pieza se realiza un bordado en negro en la zona superior con las iniciales designadas por el músico propietario.

PIEZA NO DISPONIBLE Consultar diseño de piezas similares a través do email tecelana@tecelana.es o en el tlf 699200558

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional