Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA BORDADO

(Fol o vestido para gaita bordado)

No fol ou vestido da nosa gaita de granadillo empregamos liño 100% en cor negra sobre o que se realiza un bordado en tres tonos dourados dunha flor de copihue. A peza ten unha apertura por solapa con cinco botóns con forma de cabeza de león e remata o seu contorno unha pasamanería de calabrote dourada.

O copihue ou lapageria rosea é unha pranta endémica de Chile propia dos climas templados e húmidos que florece entre febreiro e maio con tonalidades dende o vermello intenso ó branco inmaculado dependendo da variedade. Nela atoparon fonte de inspiración lendas mapuches, poemas, músicos e escritores ata o punto de considerarse dende 1977  flor nacional de Chile.

Sobre o ronco colocamos un farrapo de liño 100% en cores negra e dourada mesturadas ó 50% de aproximadamente 73cm composto por dúas ringleiras de fleques anudados a man cun peso final en torno ós 350gr. Co mesmo deseño e composición de materiais realízase tamén unha borla de cabeza negra e corpo mesturado.

Existen tamén a posibilidade de colocar o mesmo patrón de fleques na parte inferior do fol completando e homoxeneizando o conxunto.

O prezo do conxunto son 180€ (25€ con flecos inferiores) máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA

En caso de estar interesados poden consultar deseños similares a través do email tecelana@tecelana.es ou no 699 200 558


FOL PARA GAITA BORDADO

(Fol ou vestido para gaita bordado)

En el fol o vestido de nuestra gaita de granadillo empleamos lino 100% en color negro sobre el que se realiza un bordado en tres tonos dorados de una flor de copihue. La pieza tiene una apertura por solapa con cinco botones con forma de cabeza de león y termina su contorno una pasamanería de calabrote dorada.

El copihue o lapageria rosea es una planta endémica de Chile propia de los climas templados y húmidos que florece entre febrero y mayo con tonalidades desde el rojo intenso al blanco inmaculado dependiendo de la variedad. En ella han encontrado su fuente de inspiración leyendas mapuches, poemas, músicos y escritores hasta el punto de considerarse desde 1977  flor nacional de Chile.

Sobre el ronco colocamos un farrapo de lino 100% en colores negro y dorada mezcladas al 50% aproximadamente 73cm compuesto por dos hileras de flecos anudados a la mano con un peso final en torno a los 350gr. Con el mismo diseño y composición de materiales se realiza también una borla de cabeza negra y cuerpo mezclado.

Existe también la posibilidad de colocar el mismo patrón de flecos en la parte inferior del fol completando y homogeneizando el conjunto.

El precio del conjunto son 180€ (25€ con flecos inferiores) más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA

En caso de estar interesados pueden consultar diseños similares a través del email tecelana@tecelana.es o en el 699 200 558

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional