Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

FOL PARA GAITA DE COIRO

(Fol para gaita de cuero)

Xa dende os albores da humanidade o coiro dos animais que cazaban os nosos antepasados foi empregado polos homes para distintos usos da vida cotiá. De coiro eran as vestimentas, o calzado, as tendas, e mesmo os adornos; de coiro era aquela chaqueta que todos tivemos e usamos ata que se converteu nun trociño de nós mesmos e quizais sexa por iso que a textura e o cheiro do coiro desperta en nós un sentimento de nostalxia e de seguridade. 

De coiro foron tamén as primeiras gaitas que soaron na nosa terra, feitas polas mans expertas de antigos gaiteiros cos materiais e ferramentas que máis preto tiñan. Vaia por eles e polo seu recordo este fol de gaita de coiro.

A nosa gaita de granadillo luce un fol de coiro co corpo verde e a bágoa en ante marrón e saidas para punteiro, soprete e ronco. As buxas de soprete e ronco presentan un protector de ante marrón adornado con picos verdes. O peche do fol realízase mediante unha cinta de coiro marrón que recorre un xogo de arandelas douradas cun debuxo en cruces. As medidas do fol son 56cm de algo e 34cm de ancho.

Xunto co fol de coiro preséntase a proposta de conxunto un farrapo para o ronco de mohair (pelo de cabra) rizado e liño que se detalla no seguinte enlace: Farrapo de Mohair.

As dúas pezas poden adquirirse conxuntamente ou por separado, sendo o prezo do fol de coiro 100€, do farrapo de mohair 75€ ou ben do conxunto (fol de coiro + farrapo de mohair) 175€. Os gastos de envío á península ascenden a 10€ (consultar gastos de envío internacionais).


FOL DE GAITA DE CUERO

(Fol de gaita de coiro)

Ya desde los albores de la humanidad el cuero de los animales que cazaban nuestros antepasados fue empleado por los hombres para distintos usos de la vida cotidiana. De cuero eran las vestimentas, el calzado, las tiendas, e incluso los adornos; de cuero era aquella chaqueta que todos hemos tenido y que usamos hasta que se convirtió en un trocito de nosotros mismos y quizás sea por eso que la textura y el olor del cuero despierta en nosotros un sentimiento de nostalgia y de seguridad. 

De cuero fueron también las primeras gaitas que sonaron en nuestra tierra, hechas por las manos expertas de antiguos gaiteros con los materiales y herramientas que más cerca tenían. Vaya por ellos y por su recuerdo este fol de gaita de cuero.

Nuestra gaita de granadillo luce un fol de cuero con el cuerpo verde y la lágrima en ante marrón y con salidas para puntero, soplete y ronco. Las buxas de soplete y ronco presentan un protector de ante marrón adornado con picos verdes. El cierre del fol se realiza mediante una cinta de cuero marrón que recorre un juego de arandelas doradas con un dibujo en cruces. Las medidas del fol son 56cm de algo y 34cm de ancho.

Junto con el fol de cuero se presenta a propuesta de conjunto un farrapo o fleco para el ronco de mohair (pelo de cabra) rizado y lino que se detalla en el siguiente enlace: Farrapo de Mohair.

Las dos piezas pueden adquirirse conjuntamente o por separado, siendo el precio del fol de cuero 100€, del farrapo de mohair 75€ o bien del conjunto (fol de cuero + farrapo de mohair) 175€. Los gastos de envío a la península ascienden a 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional