Gaita Asturiana       

      

Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO PARA GAITA ASTURIANA

(Fol y flecos para gaita asturiana)

A gaita asturiana é un tipo de gaita tradicional de Asturias, tocada tamén en partes de Cantabria, de Galicia e de León. Cun maior tamaño que a gaita galega, posúe unha payuela ou lengüeta do punteiro de menor tamaño que o modelo galego. As primeiras reseñas da gaita asturiana dátanse no século XIII, podéndose ver un gaiteiro nun capitel da igrexa de Santa María de Villaviciosa, unha miniatura dun coello tocando a gaita no libro "Libro da Regla Colorada" (s. XIV) ou un porco tocando o mesmo instrumento na sillería gótica da Catedral de Oviedo. A gaita chega a estar tan introducida na vida cotiá que xa a partires do século XVI existen evidencias nos libros parroquiais da contratación de gaiteiros profesionais, chegando a participar en épocas máis modernas incluso na Exposicion Universal de París do ano 1889.

Coa finalidade de vestir tan fermoso instrumento propoñemos nesta ocasión un fol realizado en motivos frorais de cor granate sobre fondo negro, acompañado de farrapos ou fleques en cores vermella e negra. As tres borlas características das gaitas asturianas realízanse sobre un soporte da mesma madeira que a gaita e aproveitanse para proporcionar contraste ós farrapos.

Os flecos do fol, de 120cm, ocupan todo o espacio entre o punteiro e o ronco e combínanse cunha aplicación grosa de cordón de pasamanería en cor vermella que recorre todo o perímetro do fol, incluída a solapa que se atopa rematada con tres bolas de coral vermello. A mencionada solapa serve como adorno e disimula a cremalleira que permite o acceso e colocación sobre o instrumento.

A fin de crear unha consistencia adecuada para o tempero da gaita, revístese ademais a parte interior do fol de dous forros de algodón que aportan grosor e estabilidade á peza.

O prezo do conxunto (fol con flecos, pasamanería vermella, farrapo para o ronco, e tres borlas para o ronco) son 150€ máis 10€ de gastos en caso de ser necesario o envío á península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECOS PARA GAITA ASTURIANA

(Fol e farrapos para gaita asturiana)

La gaita asturiana es un tipo de gaita tradicional de Asturias, tocada también en partes de Cantabria, de Galicia y de León. Con un mayor tamaño que la gaita gallega, posee una payuela o lengüeta del puntero de menor tamaño que el modelo gallego. Las primeras reseñas de la gaita asturiana datan del siglo XIII, pudiéndose ver un gaitero en un capitel de la iglesia de Santa María de Villaviciosa, una miniatura de un conejo tocando la gaita en el libro "Libro de la Regla Colorada" (s. XIV) o un cerdo tocando el mismo instrumento en la sillería gótica de la Catedral de Oviedo. La gaita llega a estar tan introducida en la vida cotidiana que ya a partir del siglo XVI existen evidencias en los libros parroquiales de la contratación de gaiteros profesionales, llegando a participar en épocas más modernas incluso en la Exposición Universal de Paris del año 1889.

Con la finalidad de vestir tan hermoso instrumento proponemos en esta ocasión un fol realizado con motivos florales de  color granate sobre fondo negro negro, acompañado de farrapos o flecos en colores rojo y negro. Las tres borlas características de las gaitas asturianas se elaboran sobre un soporte de la misma madera que la gaita y se aprovechan para aportar contraste a los flecos del ronco.

Los flecos del fol, de 120cm, ocupan todo el espacio disponible entre el puntero y el ronco y se combinan con una aplicación  de cordón de pasamanería en color rojo que recorre todo el perímetro del fol, incluida la solapa que se encuentra completada con tres bolas de coral rojo. La mencionada solapa sirve como adorno y disimula la cremallera que permite el acceso y colocación sobre el instrumento.

Con el fin de crear una consistencia adecuada para el tempero de la gaita, se reviste además la parte interior del fol de dos forros de algodón que aportan grosor y estabilidad a la pieza.

El precio del conjunto (fol con flecos, pasamanería en rojo, flecos para el ronco, y tres borlas para el ronco) son 150€ más 10€ de gastos en caso de ser necesario el envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional