Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA

(Fol o vestido para gaita)

Hoxe vestimos unha fermosa gaita de granadillo anelada en prata con un fol  en cor gris con saídas para ronco, soprete, punteiro e ronqueta. No fol ou vestido empregamos nesta ocasión tea propia de tapicería que conta coa tecnoloxía AquaClean que nos permite quitarlle tan só con auga calquera mancha que se nos presente (auga, viño, café, comida, e calquera outro material co que se poida rozar nas foliadas que tanto nos gustan). Ainda así, para os máis esixentes tamén pode lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) ou empregar a limpeza en seco. 

Sobre a tea do fol, con adornos en puntos de diferentes tonos grises, colócase unha bágoa realizada no mesmo tipo de tecido, ainda que con un debuxo distinto. Para unir e armonizar ambolos dous tecidos emprégase un bordado en cordón realizado así mesmo en cor gris.

Completando o adorno do fol sitúanse na súa zoa inferior uns farrapos realizados en liño 100% tecidos a man con mestura de dúas tonalidades grises e outra negra. O conxunto complétase con adornos de pasamanería de calabrote en negro e unha solapa con cinco botóns a xogo.

Nas mesmas cores gris e negro, con liño 100% e tecido a man, realízase a peza do farrapo que colga do ronco en Sib desta gaita de granadillo anelada en prata,  sendo co mesmo material e deseño a realización da borla.

O prezo do conxunto son185€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL PARA GAITA

(Fol ou vestido para gaita)

Hoy vestimos una hermosa gaita de granadillo anillada en plata con un fol  en color gris con salidas para ronco, soplete, punteiro y ronqueta. En el fol o vestido empleamos en esta ocasión tela propia de tapicería que cuenta con la tecnología AquaClean que nos permite eliminar tan solo con agua cualquier mancha que se nos presente (agua, vino, café, comida, o cualquier otro material con el que se pueda rozar en las foliadas que tanto nos gustan). Aún así, para los más exigentes también puede lavarse a máquina (en ciclos delicados hasta 30º) o emplear limpieza en seco. 

Sobre la tela del fol, con adornos en puntos de diferentes tonos grises, se coloca una lágrima realizada en el mismo tipo de tejido, aunque con un dibujo distinto. Para unir y armonizar ambos tejidos se realiza un bordado en cordón realizado también en color gris.

Completando el adorno del fol o vestido para gaita se sitúan en su zona inferior unos farrapos realizados en lino 100% y tejidos a mano con mezcla de dos tonalidades grises y otra negra. El conjunto se completa con adornos de pasamanería de calabrote en negro y una solapa con cinco botones a juego.

En los mismos colores gris y negro, con lino 100% tejido a mano, se realiza la pieza del farrapo que cuelga del ronco en Sib de esta gaita de granadillo anillada en plata,  siendo el mismo material y diseño la realización de la borla.

El precio del conjunto son185€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional