Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Fol y flecos de lino para gaita)

Esta gaita de granadillo está acompañada dun fol e farrapo de liño 100% en cor negra. Non cansaremos en Tecelana de falar das virtudes do liño tanto polo seu uso dende antigo na de confección de prendas de vestir e para o fogar, como das propiedades do material en si, que o fan especialmente indicado como complemento nas gaitas. Entre estas últimas podemos destacar a súa resistencia, durabilidade e aguante á abrasión, además responde ben ó tinguido e á limpeza; ainda que posiblemente as súas virtudes máis apreciadas sexan a súa capacidade de absorción da humidade e de dispersión do calor.

O fol  ten saídas para ronco, soprete, punteiro e ronqueta e está realizado integramente en liño 100% de cor negra, cun cordón rodeándoo tecido a man no mesmo material que recobre a zona inferior do fol. O interior do fol gaña en prestancia gracias a unha funda interior en lona negra que axuda a mellora-la estabilidade da peza.

A parte baixa do fol adórmase con flecos de liño 100% en cor negra tecidos a man de 40cm de ancho e 20cm de alto. Igualmente tecéronse a man e con liño 100% de cor negra o farrapo e borla que luce o ronco e unha segunda borla para a ronqueta. Todas as pezas de flecos foron realizadas de forma artesanal.

O farrapo do ronco ten unhas dimensións de 73cm de ancho e 20cm de longo, alcanzando un peso de 405gr, e está realizado totalmente a man con liño 100% en cor negra. As borlas do ronco e ronqueta teñen un peso de 37gr e 25gr respectivamente, co mesmo deseño que se empregou tanto no farrapo coma nos flecos inferiores do fol.

O prezo do conxunto (fol con flecos inferiores, farrapo para o ronco, e dúas borlas con todas as pezas realizadas en liño negro) son 170€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Fol e farrapo de liño para gaita)

Esta gaita de granadillo está acompañada de un fol y fleco de lino 100% en color negro. No nos cansaremos en Tecelana de hablar de las virtudes del lino tanto por su uso desde tiempos remotos en la de confección de prendas de vestir y para el hogar, como de las propiedades del material en si, que lo hacen especialmente indicado como complemento en las gaitas. Entre estas últimas podemos destacar su resistencia, durabilidad y aguante ante la abrasión, además responde bien al teñido y a la limpieza; aunque posiblemente sus virtudes más apreciadas sean su capacidad de absorción de la humidad y de dispersión del calor.

El fol tiene salidas para ronco, soplete, puntero y ronqueta y está realizado íntegramente en lino 100% de color negro, con un cordón rodeándolo tejido a mano en el mismo material que recubre la zona inferior do fol. El interior del fol gana en prestancia gracias a una funda interior en lona negra que ayuda a mejorar la estabilidad de la pieza.

La parte baja del fol se adorna con flecos de lino 100% en color negro tejidos a mano de 40cm de ancho y 20cm de alto. Igualmente se han tejido a mano y con lino 100% de color negro el fleco y la borla que luce el ronco y una segunda borla para la ronqueta. Todas las piezas de flecos han sido realizadas de forma artesanal.

El fleco del ronco tiene unas dimensiones de 73cm de ancho y 20cm de alto, alcanzando un peso de 405gr, y está realizado totalmente a mano con lino 100% en color negro. Las borlas del ronco y ronqueta tienen un peso de 37gr y 25gr respectivamente, con el mismo diseño que se empleó tanto en el fleco del ronco como en los flecos inferiores del fol.

El precio del conjunto (fol con flecos inferiores, fleco para el ronco, y dos borlas con todas las piezas realizadas en lino negro) son 170€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional