Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO PARA GAITA

(Fol y flecos para gaita)

A gaita de granadillo e prata que se mostra está vestida cun fol realizado en branco con saídas para ronco, soprete e punteiro. No fol ou vestido empregamos nesta ocasión tea propia de tapicería que conta coa tecnoloxía AquaClean que nos permite quitarlle tan só con auga calquera mancha que se nos presente (auga, viño, café, comida, e calquera outro material co que se poida rozar nas foliadas que tanto nos gustan). Ainda así, para os máis esixentes tamén pode lavarse a máquina (en ciclos delicados ata 30º) ou empregar a limpeza en seco.

Na zona superior do fol preséntase un bordado en negro dun lobo. Deixando unha forte pegada tanto nos montes como na  tradición e na cultura galega, o lobo persiste aínda hoxe nas zonas montañosas de Lugo e Ourense, contando con preto de 70 grupos familiares e ó redor duns 500 individuos. O lobo é, xunto co oso, o maior depredador salvaxe da nosa fauna e ocupa un lugar moi destacado na toponímia (Castiñeiro do Lomo en Ames, Fonte do Lobo en Becerreá ou Forca do Lobo en Ponteceso); no refraneiro galego ("comer como un lobo"); nas lendas e seres mitolóxicos (o lobishome, a nena con pel de loba); e nas relacións entre os avós contadores de contos e os netos que escoitan abraiados (¿quén de nós non tivo un avó valente capaz de enfrontarse a un lobo ladrón de años?).

O lobo deixou tamén a súa pegada nos escudos de armas de casa e señoríos, como o do Concello de Chantada (Lugo), ó cal o propietario deste fol quere render homenaxe.

Na parte inferior do fol sitúanse uns flecos de lá 100% tecidos a man en cor negra e natural, mesturadas de forma homoxénea. Sendo ésta a mesma mestura empregada na realización do farrapo ou flecos que adornan o ronco da gaita. Ambas pezas, así como a correspondente borla para o ronco, están realizadas en lá 100% de ovella en cor negra e natural e tecidas artesanalmente a man, quedando as tramas que suxeitan os flecos en cor totalmente negra.

O farrapo do ronco alcanza un peso de 400gr distribuído en 133 fleques nudados a man, cunha lonxitude de 75cm e unha altura de 20cm. 

Na copa do ronco realizáronse tamén dous grabados do mesmo lobo bordado no fol, de man do Obradoiro de Gaitas de Lis Latas (Lugo), completando así a inspiración desta gaita e dotándoa de simboloxía en todolos seus elementos.

Debido á búsqueda constante pola nosa parte da distinción nas pezas que creamos, calquera deseño que se borde será realizado específicamente para o cliente interesado, atendendo ós seus gustos e necesidades e aportándolle o valor engadido da súa exclusividade. 

A fin de crear unha consistencia adecuada para o tempero da gaita, revístese ademais a parte interior do fol de dous forros de algodón que aportan grosor e estabilidade á peza.

O prezo do conxunto (fol con flecos inferiores en lá de ovella 100%, bordado en negro, farrapo para o ronco, e unha borla para o ronco) son 160€ máis 10€ de gastos en caso de ser necesario o envío á península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECO PARA GAITA

(Fol e farrapos para gaita)

La gaita de granadillo y plata que se muestra está vestida con un fol realizado en blanco con salidas para ronco, soplete y puntero. En el fol o vestido recurrimos en esta ocasión a tela propia de tapicería que cuenta con la tecnología AquaClean que nos permite quitarle tan solo con agua cualquier mancha que se nos presente (agua, vino, café, comida, y cualquier otro material con que se pueda rozar en las foliadas que tanto nos gustan). Aun así, para los más exigentes también se puede lavar a máquina (en ciclos delicados hasta 30º) o emplear la limpieza en seco.

En la zona superior del fol se presenta un bordado en negro de un lobo. Dejando una fuerte pegada tanto en los montes como en la  tradición y en la cultura gallega, el lobo persiste todavía hoy en las zonas montañosas de Lugo y Ourense, contando con cerca de 70 grupos familiares y alrededor de 500 individuos. El lobo es, junto con el oso, el mayor depredador salvaje de nuestra fauna y ocupa un lugar muy destacado en la toponimia (Castiñeiro do Lomo en Ames, Fonte do Lobo en Becerreá o Forca do Lobo en Ponteceso); en el refranero gallego ("comer coma un lobo"); en las leyendas y seres mitológicos (o lobishome, a nena con pel de loba); y en las relaciones entre los abuelos contadores de cuentos y los nietos que escuchan asombrados (¿quién de nosotros no tuvo un abuelo valiente capaz de enfrentarse a un lobo ladrón de corderos?).

El lobo dejó también su pegada nos escudos de armas de casa y señoríos, como el del Concello de Chantada (Lugo), al cual el propietario de este fol quiere rendir homenaje.

En la parte inferior del fol se sitúan unos flecos de lana de oveja 100% tejidos a mano en color negro y natural, mezclados de forma homogénea. Siendo ésta la misma mezcla empleada en la realización del farrapo o flecos que adornan el ronco de la gaita. Ambas piezas, así como la correspondiente borla para el ronco, están realizadas en lana 100% de oveja en color negro y natural y tejidas artesanalmente a mano, quedando las tramas que sujetan los flecos en color totalmente negro.

El farrapo o fleco del ronco alcanza un peso de 400gr distribuido en 133 flecos anudados a mano, con una longitud de 75cm y una altura de 20cm. 

En la copa del ronco se realizaron también dos grabados del mismo lobo bordado en el fol, de mano del Obradoiro de Gaitas de Lis Latas (Lugo), completando así la inspiración de esta gaita y dotándola de simbología en todos sus elementos.

Debido a la búsqueda constante por nuestra parte de la distinción en las piezas que creamos, cualquier diseño que se borde será realizado específicamente para el cliente interesado, atendiendo a sus gustos y necesidades y aportándole el valor añadido de su exclusividad. 

A fin de crear una consistencia adecuada para el tempero de la gaita, se reviste además la parte interior del fol de dos forros de algodón que aportan grosor y estabilidad a la pieza.

El precio del conjunto (fol con flecos inferiores en lana de oveja 100%, bordado en negro, farrapo para el ronco, y una borla para el ronco) son 160€ más 10€ de gastos en caso de ser necesario el envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional