Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

Neste fol ou vestido de gaita empregamos tea con inspiración mariña en cores branca e azul con saídas para ronco, soprete, e punteiro; e cun forro interior de algodón para producir unha sensación de maior confort e facilitar o tempero do fol. 

Rematando a tea do fol, colócase un cordón de pasamanería tecido a man en liño azul; rodeando tamén as saídas do punteiro e do ronco.

Completando o conxunto  e incrementando a vistosidade do mesmo sitúanse na zoa inferior  farrapos de liño 100% tecidos a man en tres cores (gris e dous tonos de azul).

Tamén de liño 100%  realízanse a man de forma artesanal os flecos ou farrapos para o ronco da gaita, cun peso aproximado de 300gr, aportados por 165 fleques anudados a man en dúas ringleiras superpostas de 75cm de longo e 20cm de alto, mostrando as mesmas cores gris e azul que lucen os farrapos do fol e máis unha borla a xogo.  

PEZA VENDIDA 


FOL PARA GAITA 

(Fol o vestido para gaita)

En este fol o vestido de gaita empleamos tela con inspiración marina en colores blanca y azul con salidas para ronco, soplete, y puntero; y con un forro interior de algodón para producir una sensación de mayor confort y facilitar el tempero del fol. 

Rematando la tela do fol, se coloca un cordón de pasamanería tejido a mano en lino azul; rodeando también las salidas del puntero y del ronco.

Completando el conjunto e incrementando la vistosidad del mismo se sitúan en la zona inferior  farrapos o flecos de lino 100% tejidos a mano en tres colores (gris y dos tonos de azul).

También de lino 100%  se realizan a mano de forma artesanal los flecos o farrapos para el ronco de la gaita, con un peso aproximado de 300gr, aportados por 165 fleques anudados a mano en dos hileras superpuestas de 75cm de largo y 20cm de alto, mostrando los mismas colores gris y azul que lucen los farrapos del fol y más una borla a juego.  

PIEZA VENDIDA 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional