Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO NEGRO PARA GAITA

(Fol y flecos negros para gaita)

A gaita de granadillo que se mostra está vestida con fol realizado en brocado negro, con bágoa en veludo negro rematado con bordado de cordón. O brocado é un tecido empregado con frecuencia na vestimenta tradicional galega e que se caracteriza polos debuxos creados a través das variacións entre os fíos da trama e da urdime. Neste caso, o brocado ten ambo-los dous tóns negros e recrean unha sutil composición floral. Na parte central, o veludo negro da bágoa ofrécenos un contraste de cores e liñas ó mesmo tempo que facilita a suxección e o tempero do instrumento.

Na zona inferior do fol engádese flecos en de liño 100% de cor negra tecidos a man, cunha dimensión de 40cm de ancho e 23cm de alto.

O mesmo material, liño negro 100%, emprégase na realización do farrapo para o ronco da gaita e para as dúas borlas que adornarán ronco e ronqueta. O primeiro acada un peso de 380gr e está tecido completamente a man, con 172 fleques colocados en dúas ringleiras superpostas que acadan os 72cm de largo. As dúas borlas, de menor tamaño a destinada á ronqueta, realízanse igualmente a man seguindo o mesmo deseño que os dous farrapos.

Como remate do conxunto, o fol presenta ademáis adornos de pasamanería prateada no seu contorno, así como ó redor dos protectores das buxas de ronco, soprete e ronqueta; e cinco botóns de metal ornamentando a zoa da ronqueta.

A fin de crear una consistencia adecuada para o tempero da gaita, revístese na parte interior dun forro de algodón que aporta grosor e estabilidade ó conxunto.

O prezo do conxunto (fol con flecos inferiores e adornos de pasamanería, farrapo para o ronco, e dúas borlas con todas as pezas realizadas en liño negro) son 200€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FOL Y FLECO NEGRO PARA GAITA

(Fol e farrapos negros para gaita)

La gaita de granadillo que se muestra está vestida con un fol realizado en brocado negro, con lágrima en terciopelo negro rematado con bordado de cordón. El brocado es un tejido empleado con frecuencia en el vestuario tradicional gallego y que se caracteriza por los dibujos creados a través de las variaciones entre los hilos de la trama y de la urdimbre. En este caso, el brocado tiene ambos tonos negros y recrean una sutil composición floral. En la parte central, el terciopelo negro de la lágrima nos ofrece un contraste de colores y líneas al mismo tiempo que facilita la sujeción y el tempero del instrumento.

En la zona inferior del fol se añaden flecos de lino 100% de color negra tejidos a mano, con unas dimensiones de 40cm de ancho y 23cm de alto.

El mismo material, lino negro 100%, se emplea en la realización del farrapo para el ronco de la gaita y para las dos borlas que adornarán ronco y ronqueta. El primero alcanza un peso de 380gr y está tejido completamente a mano, con 172 fleques colocados en dos hileras superpuestas que alcanzan os 72cm de largo. Las dos borlas, de menor tamaño la destinada a la ronqueta, se realizan igualmente a mano siguiendo el mismo diseño que los dos farrapos.

Como remate del conjunto, el fol presenta además adornos de pasamanería plateada en su contorno, así como alrededor de los protectores de las buxas de ronco, soplete y ronqueta; y cinco botones de metal ornamentando la zona da ronqueta.

A fin de crear una consistencia adecuada para el tempero de la gaita, se reviste la parte interior de un forro de algodón que aporta grosor y estabilidad al conjunto.

El precio del conjunto (fol con flecos inferiores y adornos de pasamanería, farrapo para el ronco, y dos borlas con todas las piezas realizadas en lino negro) son 200€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional