Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

FOL E FARRAPO PARA GAITA

(Fol y flecos para gaita)

Co obxectivo de acadar a combinación idónea entre beleza e comodidade encontramos este conxunto formado por un vestido e farrapo para gaita. Os materiais empregados en ambalas dúas pezas foron escollidos prestando atención as súas propiedades, características e aspecto para realzar a beleza da gaita galega.

 O fol de gaita está  realizado en brocado marrón, co mesmo tecido empregado na confección dos traxes de gala galegos, mentras a bágoa e boquilla se adornan con mohair 100% en tono marrón. O mohair é un tecido de aspecto similar ó veludo que provén da lá de cabra de Angora, orixinaria da rexión de Ankara (Turquía) e destaca pola súa resistencia, suavidade e especialmente o seu brillo. Estas características, polas que foi apreciado dende a antigüidade na confección de prendas de abrigo, convérteno en un material muy adecuado para as bágoas das nosas gaitas, ó facilitar pola súa textura o tempero das mesmas.

Na parte inferior do fol podemos ver uns farrapos de liño 100% en cor tostada de 50cm de lonxitude e 19cm de ancho, con 52 flecos colocados en unha soa ringleira. O mesmo material e deseño aparece no farrapo e borla co que se adorna o ronco da gaita. O farrapo, con 260gr de peso, 83cm de lonxitude e 20cm de ancho, aporta 172 flecos colocados en dúas ringleiras superpostas, mentras que a borla alcanza un peso de 17gr.

  Para unha maior protección a peza do fol está forrada con lona negra no seu interior, que ademáis aporta prestancia ó resultado final. As súas medidas son 60cm de alto e 35cm de ancho, sen contar-la lonxitude dos farrapos inferiores, que aportan á peza 19cm máis.

O resultado é un conxunto elegante, adecuado para vestuario de gala ou para aqueles gaiteiros que gusten dunha mirada de admiración ó facer soa-la súa gaita.

O prezo do conxunto son 175€ e os gastos de envío á península 10€ (consultar gastos de envío internacionais).

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es


FOL Y FLECOS PARA GAITA

(Fol e farrapos para gaita)

Con el objetivo de alcanzar la combinación idónea entre belleza y comodidad encontramos este conjunto formado por un vestido y flecos para gaita. Los materiales empleados en ambas piezas han sido escogidos prestando atención a sus propiedades, características y aspecto para realzar la belleza de la gaita gallega.

 El fol de  gaita está  realizado en brocado marrón, con el mismo tejido empleado en la confección de los trajes de gala gallegos, mientras la lágrima y la boquilla se adornan con mohair 100% en tono marrón. El mohair es un tejido de aspecto similar al terciopelo que proviene de lana de cabra de Angora, originaria de la región de Ankara (Turquía) y destaca por su resistencia, suavidad y especialmente su brillo. Estas características, por las que fue apreciado desde la antigüedad en la confección de prendas de abrigo, lo convierten en un material muy adecuado para las lágrimas de nuestras gaitas, al facilitar por su textura el tempero de las mismas.

En la parte inferior del fol podemos ver unos farrapos o flecos de lino 100% en color tostado de 50cm de longitud y 19cm de ancho, con 52 flecos colocados en una sola hilera. El mismo material y diseño aparece en el farrapo o flecos y borla con que se adorna el ronco de la gaita. El farrapo, con 260gr de peso, 83cm de longitud y 20cm de ancho, aporta 172 flecos colocados en dos hileras superpuestas, mientras que la borla alcanza un peso de 17gr.

  Para una mayor protección la pieza del fol está forrada con lona negra en su interior, que ademáis aporta prestancia al resultado final. Sus medidas son 60cm de alto y 35cm de ancho, sin contar la longitud de los flecos inferiores, que aportan a la pieza 19cm más.

El resultado es un conjunto elegante, adecuado para vestuario de gala ó para aquellos gaiteros que gusten de una mirada de admiración al hacer sonar su gaita.

El precio del conjunto son 175€  e los gastos de envío a la península 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es

 

 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional