Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FOL E FARRAPO DE LIÑO PARA GAITA

(Fol y Flecos de lino para gaita)

Mesturando os materiais máis nobres co agarimo en cada puntada conséguense pezas da beleza que transmite este conxunto de fol, farrapos e dúas borlas para gaita galega en cor negra e azul.

O fol da gaita está realizado en brocado negro con bágoa en terciopelo da mesma cor armonizados mediante un bordado en cordón. Presenta boquillas para ronco e soprete en brocado e para ronqueta en terciopelo. Asímesmo o ronco adórnase cun farrapo de liño 100% onde se mesturan as cores negra e azul, a xogo coa vestimenta do propietario. O mesmo deseño e materiais repítense nas dúas borlas, para ronco e para ronqueta, que completan o conxunto.

O fol da gaita ten 60cm de alto, sen contar os flecos inferiores en lino 100% de cor azul e negra de 20cm, e 31cm de ancho. Mentras que os protectores para soprete, ronco e ronqueta adáptanse a buxas de 12cm de diámetro.

O farrapo para o ronco de 75cm de ancho e 22cm de alto e cun peso de 400gr está realizado en liño 100% mesturando cores negras e azul dispostas con 130 fleques en dúas ringleiras superpostas. No mesmo material e deseño, preséntanse dúas borlas, para ronco de 40gr, e para ronqueta, de 23gr. Todo elo realizado completamente a man de xeito artesanal, o que aportá á peza o seu carácter único e exclusivo.

Baixo encarga, a peza pódese realizar con calquera cor ou cores que se prefiran e en distintos materiais (liño, lá, algodón, etc)

O prezo do conxunto son 185€ máis 10€ de gastos de envío á península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es


FOL Y FLECOS DE LINO PARA GAITA

(Fol e Farrapos de liño para gaita)

     Mezclando los materiales más nobles con el cariño en cada puntada se consiguen piezas de la belleza que transmite este conjunto de fol, flecos y borlas para gaita gallega en color negro y azul.

El fol de la gaita está realizado en brocado negro con lágrima en terciopelo del mismo color armonizados mediante un bordado en cordón. Presenta boquillas para ronco y soplete en brocado y para ronqueta en terciopelo. Asimismo el ronco se adorna con un farrapo de lino 100% donde se mezcla los colores negro y azul, a juego con el vestuario del propietario. El mismo diseño y materiales se repiten en las dos borlas, para ronco y para ronqueta, que completan el conjunto.

El fol de la gaita tiene 60cm de alto, sin contar los flecos inferiores en lino 100% de cor azul e negra de 20cm, y 31cm de ancho. Mientras que los protectores para soplete, ronco y ronqueta se adaptan a piezas de 12cm de diámetro.

El farrapo para el ronco de 75cm de ancho y 22cm de alto, con un peso de 400gr, está realizado en lino 100% mezclando colores negro y azul dispuestos con 130 flecos en dos hileras superpuestas. En el mismo material y diseño, se presentan dos borlas, para ronco de 40gr, y para ronqueta, de 23gr. Todo ello realizado completamente a mano de modo artesanal, lo que aporta a la pieza su carácter único y exclusivo.

Bajo encargo, la pieza se puede realizar con cualquier color o colores que se prefieran y en distintos materiales (lino, lana, algodón, etc)

El precio del conjunto son 185€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional