Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FUNDA GAITA 

(Funda para gaita)

Unindo a comodidade dun transporte lixeiro, as garantías de seguridade para o instrumento e un deseño actual encóntrase esta funda para gaita realizada con restos dos vaqueiros máis apreciados pola súa dona, co que se lle otorga a esta peza un importante valor sentimental.

As medidas da funda son 65 cm de largo, 30 cm de alto e 13 cm de ancho e compleméntanse cun recheo de 2,5 cm e forro de pel sintética para manter o noso instrumento o máis protexido posible dos cambios de temperatura que poidan afecta á súa afinación.

Entre as distintas aplicacións posibles, a dona escolleu decora-la funda da súa gaita coas súas iniciais, dous corazóns, un lazo e unha xoaniña. As asas, de 42 cm, tamén están realizadas coa mesma tea vaqueira das prendas aportadas pola propietaria, escollendo para asegura-la súa seguridade as partes máis resistentes das mesmas. 

Os catro bolsillos da parte posterior resultan totalmente operativos, moi indicados para garda-las pequenas cousas que precisemos transportar xunto co instrumento. O peche realízase cunha cremalleira de 80 cm en cor violeta que recorre a parte superior da peza.

Debido á particularidade da realización da peza con materiais aportados polos futuros donos, o deseño resulta orixinal e único. Polo que non se poderá reproducir nengún modelo anterior e realizaranse deseños persoalizados dacordo cos gustos, materiais dispoñibles e preferencias de cada cliente.

O prezo da funda son 120€ e os gastos de envío á península 10€ (consultar gastos de envío internacionais).

PEZA VENDIDA

En caso de estar interesado en pezas similares, pode contactar con tecelana@tecelana.es


Uniendo la comodidad de un transporte ligero, las garantías de seguridad para el instrumento y un diseño actual se encuentra esta funda para gaita realizada con restos de los vaqueros más apreciados por  su dueña, con lo que se le otorga a esta pieza un importante valor sentimental.

Las medidas de la funda son 65 cm de largo, 30 cm de alto e 13 cm de ancho y se complementa con un relleno de 2,5 cm y forro de piel sintética para mantener nuestro instrumento lo más protegido posible de los cambios de temperatura que puedan afecta a su afinación.

Entre las distintas aplicaciones posibles, su dueña ha escogido decorar la funda de su gaita con sus iniciales, dos corazones, un lazo y una mariquita. Las asas, de 42 cm, también están realizadas con la misma tela vaquera de las prendas aportadas por la propietaria, escogiendo para asegurar su seguridad las partes más resistentes de las mismas. 

Los cuatro bolsillos de la parte posterior resultan totalmente operativos, muy indicados para guardar las pequeñas cosas que precisemos transportar junto con el instrumento. El cierre se realiza con una cremallera de 80 cm en color violeta que recorre la parte superior de la pieza.

Debido a la particularidad de la realización de la pieza con materiales aportados por los futuros dueños, el diseño resulta original y único. Por lo que no se podrá reproducir ningún modelo anterior y se realizarán diseños personalizados de acuerdo con los gustos, materiales disponibles y preferencias de cada cliente.

El precio de la funda son 120€ y los gastos de envío a la península 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

PIEZA VENDIDA

En caso de estar interesado en piezas similares, puede contactar con tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional