Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FUNDA PARA GAITA

(Funda para gaita)

Buscando o xeito máis elegante, fermoso e cómodo para transportar a nosa gaita atopamos esta funda de coiro 100% caprino en cor marrón claro, estando especialmente indicada para aqueles desprazamentos onde se pretenda reducir ó mínimo o peso da funda ó mesmo tempo que se realza a beleza do instrumento que se alberga cun complemento de gran calidade. 

O deseño en forma rectangular e as medidas de 55cm de alto, 15cm de ancho e 15cm de largo permiten minimiza-lo peso da nosa funda ó mesmo tempo que se garante a seguridade do instrumento, protexido tamén polo forro interior acolchado de 2cm de grosor. 

A apertura sitúase na zoa superior, mediante unha cremalleira rematada cunha borla de liño 100% en cor marrón claro.

Dispón así mesmo dunha cinta regulable en altura que nos permite varias posicións de suxección, adaptándose perfectamente ós gustos e anatomía de cada propietario.

Baixo encarga, a peza pódese realizar en calquera tamaño, cor e material, procurando sempre atopa-la combinación perfecta que satisfaga as necesidades e preferencias de cada cliente.

O prezo desta peza son 150€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional) en tecelana@tecelana.es

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es


FUNDA PARA GAITA

(Funda para gaita)

Buscando la forma más elegante, hermosa y cómoda para transportar nuestra gaita encontramos esta funda de cuero 100% caprino en color marrón claro, estando especialmente indicada para aquellos desplazamientos donde se pretenda reducir al mínimo el peso de la funda al mismo tiempo que se realza la belleza del instrumento que alberga con un complemento de gran calidad. 

El diseño en forma rectangular y las medidas de 55cm de alto, 15cm de largo y 15cm de ancho permiten minimizar el peso de nuestra funda al mismo tiempo que se garantiza la seguridad del instrumento, protegido también por el forro interior acolchado de 2cm de espesor. 

La apertura  se sitúa en la zona superior, mediante una cremallera rematada con una borla de lino 100% en color marrón claro.

Dispone además de una cinta regulable en altura que nos permite varias posiciones de sujeción, adaptándose perfectamente a los gustos y a la anatomía de cada propietario.

Bajo encargo, la pieza se puede realizar en cualquier tamaño, color y material, procurando siempre encontrar combinación perfecta que satisfaga las necesidades y preferencias de cada cliente.

El precio de esta pieza son 150€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional) en tecelana@tecelana.es

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares a través de tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional