Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

FUNDA DE PANDEIRO GALEGO

(Funda de pandero Gallego)

O pandeiro galego ou adufe consiste nun instrumento de percusión con un marco de madeira recuberto por unha pel de cabrito, ovella, castrón, corzo ou mesmo can, tensada e cosida nas beiras. En Galicia o seu uso principal  foi como acompañamento no canto durante as fiadas, ruadas, seráns, etc; e proba do extenso do seu uso son as numerosas coplas que lle fan referencia (Este pandeiro que toco / é de coiro de cacique / toca, meu pandeiro, toca / toca pra que me desquite).

Para tocar, o pandeiro sostense coa man esquerda por un dos lados, co polgar na parte posterior e os catro dedos restantes en contacto coa pel dianteira, en posición case vertical e diante do peito, podendo apoiarse lixeiramente no embigo, ficando a man dereita libre para bater na pel.

Para un instrumento con tanta tradición non se podía menos que empregar un material á súa altura, sendo o liño 100% en ton marrón o escollido. Este tea foi tradicionalmente moi empregada en Galicia para a elaboración de prendas tanto de gala como de cotío debido á posibilidade de cultivarse na casa e contribuir a unha economía de subsistencia. Ademáis é un material moi apreciado pola súa resistencia, durabilidade e capacidade de absorción da humidade.

Como adornos realízanse dous bordados en cada unha das caras da funda, ambos debuxos pertencen á colección de caricaturas de Alfonso Daniel R. Castelao (Rianxo 1886 / Bos Aires 1950). Castelao foi escritor, político, pintor e debuxante, ademais dunha das principais figuras políticas en torno ó nacionalismo galego na súa época. Os seus debuxos, complementados con textos agudos, mostran a Galicia rural, o caciquismo, os pobres e ó pobo que sufre dende unha perspectiva realista, crítica pero tamén humorista apoiándose case sempre na retranca.

O texto de ambolos dous bordados (Queres bailar? / Non, teño que confesar mañá) e (E logo non queres traballar? / Xa lle dixen a meu pai que me merque un acordeón?) fan referencia ó mundo da música e do folclore baixa a visión dos nenos protagonistas.

Completa a funda unha cinta de liño para pendurar do hombro, botóns de madeira como peche e un recheo que protexa da maneira adecuada o instrumento que transporta.

O prezo da peza son 120€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es


FUNDA DE PANDERO GALLEGO

(Funda de pandeiro Galego)

El pandero gallego o adufe consiste en un instrumento de percusión con un marco de madera recubierto por una piel de cabrito, oveja, macho cabrío, corzo o incluso perro, tensada y cosida en los laterales. En Galicia su uso principal  fue como acompañamiento en el canto durante las fiadas, ruadas, seráns, etc; y prueba de lo extenso de su uso son las numerosas coplas que le hacen referencia (Este pandeiro que toco / é de coiro de cacique / toca, meu pandeiro, toca / toca pra que me desquite).

Para tocar, el pandero se sostiene con la mano izquierda por uno de los lados, con el pulgar en la parte posterior y los cuatro dedos restantes en contacto con la piel delantera, en posición casi vertical y delante del pecho, pudiendo apoyarse ligeramente en el estómago, quedando la mano derecha libre para golpear la piel.

Para un instrumento con tanta tradición no se podía menos que emplear un material a su altura, sendo el lino 100% en ton marrón el escogido. Esta tela fue tradicionalmente muy empleada en Galicia para la elaboración de prendas tanto de gala como de diario debido a la posibilidad de cultivarse en la propia casa y contribuir a una economía de subsistencia. Además es un material muy apreciado por su resistencia, durabilidad y capacidad de absorción de la humedad.

Como adornos se realizan dos bordados en cada una das caras de la funda, ambos dibujos pertenecen a la colección de caricaturas de Alfonso Daniel R. Castelao (Rianxo 1886 / Buenos Aires 1950). Castelao fue escritor, político, pintor y dibujante, además de una de las principales figuras políticas en torno al nacionalismo gallego en su época. Sus dibujos, complementados con textos agudos, muestran la Galicia rural, el caciquismo, los pobres y al pueblo que sufre desde una perspectiva realista, crítica pero también humorista apoyándose casi siempre en la retranca.

El texto de ambos bordados (Queres bailar? / Non, teño que confesar mañá) y (E logo non queres traballar? / Xa lle dixen a meu pai que me merque un acordeón?) hacen referencia al mundo de la música y del folclore bajo la visión de los niños protagonistas.

Completa la funda una cinta de lino para colocar sobre el hombro, botones de madera como cierre y un relleno que proteja de manera adecuada el instrumento que transporta.

El precio de la pieza son 120€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional