Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

MANDIL BORDADO Ó AIRE

Mandil para traxe galego de gala realizado en terciopelo e raso negro cun traballo artesanal de bordado ó aire. Neste caso trátase de adornar unha peza de mandil xa realizada co deseño de frores escollido pola súa propietaria. 

A técnica de bordado ó aire, de procedencia difícil de catálogar, resulta un xeito tradicional de adornar os traxes tradicionais galegos de gala. Debido á súa complexidade e ás moitas horas que require a súa realización son poucas as personas que se animan a lucir este tipo de bordado, preferindo técnicas máis modernas. Esta circunstancia, xunto coa necesidade de adaptar cada bordado a cada prenda, axudan a facer das pezas que lucen estes adornos modelos únicos e exclusivos.

O prezo do bordado ó aire dependerá sempre do deseño escollido e da magnitude da labor, por iso, en caso de estar interesado, deberá consultar a través do email tecelana@tecelana.es onde se lle realizará un estudio á medida sobre a prenda escollida.

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares.


MANDIL BORDADO AL AIRE

Mandil para traje gallego de gala realizado en terciopelo y raso negro con un trabajo artesanal de bordado al aire. En este caso se trata de adornar una pieza de mandil ya realizada con el diseño de flores escogido por su propietaria. 

La técnica de bordado ó aire, de procedencia difícil de catalogar, resulta un modo tradicional de adornar los trajes tradicionales gallegos de gala. Debido a su complejidad y a las muchas horas que requiere su realización son pocas las personas que se animan a lucir este tipo de bordado, prefiriendo técnicas más modernas. Esta circunstancia, junto con la necesidad de adaptar cada bordado a cada prenda, ayudan a hacer de las piezas que lucen estes adornos modelos únicos y exclusivos.

El precio del bordado al aire dependerá siempre del diseño elegido y de la magnitud de la labor, por eso, en caso de estar interesado, deberá consultar a través del email tecelana@tecelana.es donde se le realizará un estudio a la medida sobre la prenda elegida.

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares. 

 

 

 

 

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional