Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

MONTEIRA GALEGA

(Montera Gallega)

Monteira, gorra ou caperuza son varios dos moitos nomes que recibe esta peza, quizais a máis antiga do traxe galego masculino. O primeiro deles, sendo o máis empregado, provén de monte ou montería, porque a empregaban os reis e nobres cando saían a cazar, xeralizándose máis tarde o seu uso entre o resto da poboación e converténdose actualmente no toucado imprescindible para calquer gaiteiro. 

A monteira admite variacións na súa feitura e nos materiais e adornos empregados dependendo da comarca de onde proceda. Nas provincias de Ourense e Pontevedra é alta, redonda e puntiaguda, chatas na comarca de Betanzos e nas Mariñas, polas terras de Padrón ten forma de casquete e no interior de Galiza son triangulares, grandes, pespunteadas e adornadas con lá de cores.

Neste caso propoñemos unha monteira triangular de veludo negro bordada a man sobre pano con motivos frorais en tonos vermellos, verdes e amarelos, limitando o bordado unha aplicación de pasamanería e un pequeno detalle de abalorios negros. A monteira ten unhas dimensións de 33 cm de ancho e 34 cm de alto, incluíndo o seu remate de dúas borlas de cor vermella en liño 100%.

Os motivos que se empregan nos bordados de monteiras galegas, habitualmente frorais ou grecas, están deseñados para cada unha das nosas pezas, especialmente para cada cliente en base ós seus gustos, necesidades e preferencias, aportándolle así o valor engadido da exclusividade a cada unha delas.

O prezo do artigo son 150€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA

Consultar en caso de estar interesado en pezas similares a través do email tecelana@tecelana.es


MONTERA GALLEGA

(Monteira Galega)

Monteira, gorra ou caperuza son varios de los muchos nombres que recibe esta pieza, quizás la más antigua del traje gallego masculino. El primero de ellos, siendo el más usado, proviene de monte o montería, porque la empleaban los reyes y nobles cuando salían a cazar, generalizándose más tarde su uso entre el resto de la población y convirtiéndose en la actualidad en el tocado imprescindible para cualquier gaitero. 

La montera admite variaciones en su realización y en los materiales y adornos empleados dependiendo de la comarca de donde proceda. En las provincias de Ourense y Pontevedra es alta, redonda y puntiaguda, chatas en la comarca de Betanzos y en las Mariñas, por las tierras de Padrón tiene forma de casquete y en el interior de Galiza son triangulares, grandes, pespunteadas y adornadas con lana de colores.

En este caso proponemos una montera triangular de terciopelo negro bordada a mano sobre paño con motivos florales en tonos rojos, verdes y amarillos, limitando el bordado una aplicación de pasamanería y un pequeño detalle de abalorios negros. La montera tiene unas dimensiones de 33 cm de ancho y 34 cm de alto, incluyendo su remate de dos borlas de cor rojo en lino 100%.

Los motivos que se emplean en los bordados de monteras gallegas, habitualmente florales o grecas, están diseñados para cada una de nuestras piezas, especialmente para cada cliente en base a sus gustos, necesidades y preferencias, aportándole así el valor añadido de la exclusividad a cada una de ellas.

El precio del artículo son 150€ más 10€ de gastos de envío a la península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA

Consultar en caso de estar interesado en piezas similares a través del email tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional