Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

MONTEIRA GALEGA BORDADA

(Montera Gallega Bordada)

Monteira, gorra ou caperuza son varios dos moitos nomes que recibe esta peza, quizais a máis antiga do traxe galego masculino. O primeiro deles, sendo o máis empregado, provén de monte ou montería, porque a empregaban os reis e nobres cando saían a cazar, xeralizándose máis tarde o seu uso entre o resto da poboación e converténdose actualmente no toucado imprescindible para calquer gaiteiro. 

A monteira admite variacións na súa feitura e nos materiais e adornos empregados dependendo da comarca de onde proceda. Nas provincias de Ourense e Pontevedra é alta, redonda e puntiaguda, chatas na comarca de Betanzos e nas Mariñas, polas terras de Padrón ten forma de casquete e no interior de Galiza son triangulares, grandes, pespunteadas e adornadas con lá de cores.

Neste caso propoñemos unha monteira alta de veludo negro e pano sedán bordada a man cun motivo mariño onde predominan os azuis (cinco tonos), morados (dous tonos) e marróns claro (dous tonos). Rematando cada unha das costuras da mesma podemos ver dúas cintas de pasamanería en negro; así como tres borlas de liño 100% en negro  culminando a parte superior da mesma. As ventosas do noso polbo insinúanse gracias a pequenas contas de cor rosa cosidas a man e o froito da vieira en cristais de cor branca.

Na parte traseira da monteira catro liñas bordados adornan de azul o pano sedán e completan o conxunto.

Fonda é a tradición mariñeira en Galicia, como representa este mar revolto de augas bravas onde os mariñeiros se debaten ainda hoxe para arrincar o peixe que poñen na mesa. Tamén do mar nace a vieira apostólica para atraer e convidar xente de todolos países, nacionalidades e razas abrindo as portas da nosa terra para compartir a espiritualidade que aflora en cada pedra do camiño. Non esquenceremos tamén ó polbo, rei indiscutible das festas do San Froilán en Lugo, e sacrificado ingrediente das mellores racións en todolos restaurantes, bares e tabernas. Cometerá grande pecado quen nestas festas traspase as portas das murallas bimilenarias e non cate este manxar.

 A monteira ten unhas dimensións de 35 cm de ancho e 34 cm de alto, incluíndo o seu remate de tres borlas de cor negra en liño 100% realizadas a man.

Os motivos que se empregan nos bordados de monteiras galegas, habitualmente frorais ou grecas, están deseñados para cada unha das nosas pezas, especialmente para cada cliente en base ós seus gustos, necesidades e preferencias, aportándolle así o valor engadido da exclusividade a cada unha delas.

O prezo do artigo debe consultarse en cada caso.

PEZA VENDIDA

Consultar en caso de estar interesado en pezas similares a través do email tecelana@tecelana.es


MONTERA GALLEGA BORDADA

(Monteira Galega Bordada)

Monteira, gorra ou caperuza son varios de los muchos nombres que recibe esta pieza, quizás la más antigua del traje gallego masculino. El primero de ellos, siendo el más usado, proviene de monte o montería, porque la empleaban los reyes y nobles cuando salían a cazar, generalizándose más tarde su uso entre el resto de la población y convirtiéndose en la actualidad en el tocado imprescindible para cualquier gaitero. 

La montera admite variaciones en su realización y en los materiales y adornos empleados dependiendo de la comarca de donde proceda. En las provincias de Ourense y Pontevedra es alta, redonda y puntiaguda, chatas en la comarca de Betanzos y en las Mariñas, por las tierras de Padrón tiene forma de casquete y en el interior de Galiza son triangulares, grandes, pespunteadas y adornadas con lana de colores.

En este caso proponemos una monteira alta de terciopelo negro y paño sedán bordada a mano con un motivo marino donde predominan los azules (cinco tonos), morados (dos tonos) y marrones claro (dos tonos). Terminando cada una de las costuras de la misma podemos ver dos cintas de pasamanería en negro; así como tres borlas de lino 100% en negro  culminando la parte superior da misma. Las ventosas de nuestro pulpo se insinúan gracias a pequeñas cuentas de color rosa cosidas a mano y el fruto de la vieira en cristales de color blanco.

En la parte trasera de la monteira cuatro líneas bordados adornan de azul el paño sedán y completan el conjunto.

Honda es la tradición marinera en Galicia, como representa este mar revuelto de aguas bravas donde los marineros se debaten aún hoy para arrancar el pescado que ponen en la mesa. También del mar nace la vieira apostólica para atraer e invitar gente de todo los países, nacionalidades y razas abriendo las puertas de nuestra tierra para compartir la espiritualidad que aflora en cada piedra del camino. No nos olvidaremos también del pulpo, rey indiscutible de las fiestas del San Froilán en Lugo, y sacrificado ingrediente de las mejores raciones en todos los restaurantes, bares y tabernas. Cometerá gran pecado quien en estas fiestas traspase las puertas de las murallas bimilenarias y no cate este manjar.

 La monteira tiene unas dimensiones de 35 cm de ancho y 34 cm de alto, incluyendo su terminación de tres borlas de color negra en lino 100% realizadas a mano.

Los motivos que se emplean nos bordados de monteiras gallegas, habitualmente florales o grecas, están diseñados para cada una de nuestras piezas, especialmente para cada cliente en base a sus gustos, necesidades y preferencias, aportándole así el valor añadido de la exclusividad a cada una de ellas.

El precio del artículo debe consultarse en cada caso.

PIEZA VENDIDA

Consultar en caso de estar interesado en piezas similares a través del email tecelana@tecelana.es

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional