Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

MONTEIRA GALEGA BORDADA

(Montera gallega bordada)

Monteira, gorra ou caperuza son varios dos moitos nomes que recibe esta peza, quizais a máis antiga do traxe galego masculino. O primeiro deles, sendo o máis empregado, provén de monte ou montería, porque a empregaban os reis e nobres cando saían a cazar, xeralizándose máis tarde o seu uso entre o resto da poboación e converténdose actualmente no toucado imprescindible para calquer gaiteiro. 

A monteira admite variacións na súa feitura e nos materiais e adornos empregados dependendo da comarca de onde proceda. Nas provincias de Ourense e Pontevedra é alta, redonda e puntiaguda, chatas na comarca de Betanzos e nas Mariñas, polas terras de Padrón ten forma de casquete e no interior de Galiza son triangulares, grandes, pespunteadas e adornadas con lá de cores.

Nesta ocasión propoñemos unha monteira alta de veludo de algodón negro e pano sedán, sendo estas dúas teas as de maior calidade dentro da súa categoría. Para o seu adorno escolleuse un bordado feito a man de zocas e frores vermellas.

 Coroando a monteira dispuxéronse tres borlas de liño 100% vermellos e completouse o conxunto con remates de pasamanería negros en toda-las súas costuras. O interior está forrado en raso a fin de incrementa-la comodidade do futuro propietario ó reduci-lo calor que soen ocasionar este tipo de prendas.

A monteira ten unhas dimensión de 35cm de alto e 38cm de ancho, incluíndo as borlas de liño e a solapa inferior.

O motivo bordado na monteira é un deseño propio de Tecelana, realizado de forma exclusiva para esta peza e que, como en toda-las nosas monteiras, non volverá a ser repetido en ningunha outra. Con iso apórtase á monteira o valor engadido de ser unha peza única feita de xeito exclusivo para o seu futuro propietario.

En caso se estar interesado na confección de outro tipo monteira ou con un bordado distinto recomendámoslle contacte con nós a través de calquera dos medios dispoñibles a fin de realizar un deseño axeitado ós seus gustos e necesidades.

O prezo da monteira son 120€ máis 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es ou a través do 699 200 558


MONTERA GALLEGA BORDADA

(Monteira galega bordada)

Montera, gorra o caperuza son varios de los muchos nombres que recibe esta pieza, quizás la más antigua del traje gallego masculino. El primero de ellos, siendo el más empleado, proviene de monte o montería, porque la usaban los reyes y nobles cuando salían a cazar, generalizándose más tarde su uso entre el resto de la población y convirtiéndose actualmente en el tocado imprescindible para cualquier gaitero. 

La montera admite variaciones en su realización e en los materiales y adornos empleados dependiendo de la comarca de donde proceda. En las provincias de Ourense y Pontevedra es alta, redonda y puntiaguda, chatas en la comarca de Betanzos y en las Mariñas, por las tierras de Padrón tiene forma de casquete y en el interior de Galicia son triangulares, grandes, pespunteadas y adornadas con lana de colores.

En esta ocasión proponemos una montera alta de terciopelo de algodón negro y paño sedán, siendo estas dos telas las de mayor calidad dentro de su categoría. Para su adorno se ha escogido un bordado hecho a mano de zuecos y flores rojas. Coronando la montera se han dispuesto tres borlas de lino 100% en color rojo y se ha completado el conjunto con remates de pasamanería negros en todas sus costuras. El interior está forrado en raso a fin de incrementar la comodidad del futuro propietario y reducir el calor que suelen ocasionar este tipo de prendas.

La montera tiene unas dimensiones de 35cm de alto y 38cm de ancho, incluyendo las borlas de lino y la solapa inferior.

El motivo bordado en la montera es un diseño propio de Tecelana, realizado de forma exclusiva para esta pieza y que, como en todas nuestras monteras, no volverá a ser repetido en ninguna otra. Con eso se aporta a la montera el valor añadido  de ser una pieza única hecha de forma exclusiva para o su futuro propietario.

En caso se estar interesado en la confección de otro tipo montera o con un bordado distinto le recomendamos contacte con nosotros a través de cualquiera de los medios disponibles a fin de realizar un diseño acorde con sus gustos y necesidades.

El precio de la montera son 120€ más 10€ de gastos de envío a península ibérica (consultar precios de envío para transporte internacional). 

PIEZA VENDIDA. Consultar en caso de estar interesado en artículos similares en tecelana@hotmail.es o a través del 699 200 558

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional