Inicio

Contaba a miña avoa como chegaban as tecelanas á casa da súa infancia, logo da recolleita do liño, para converter, con mans milagreiras, aqueles fíos dourados en pezas de roupa para a familia. Cos seus ollos de nena vía o que case cen anos despois me contaría a min nas tardes húmidas do inverno, coas súas mans de velliña ocupadas na labor, mentras a miña nai engadía de fondo o sonido da máquina de coser.

A mesma máquina, coma un testigo inmutable, segue a observarme dende o seu posto de honor na sala principal da casa; e, mentras tanto, eu sorrío cando a miña filla rouba retais e alfinetes para os vestidos das súas bonecas.

O nome que levan as miñas creacións rende homenaxe a todalas esas mulleres, que crearon coas súas mans expertas tanto as prendas que abrigaban á familia, como aquelas das que presumir o día da festa. As mulleres que nos legaron ó pracer de contemplar un traballo ben feito. As mulleres que nos ensinaron que a calidade está nos detalles.

A todas elas, gracias.

Chelo López Sarceda.

Lugo (España) 

 

Contaba mi abuela cómo llegaban las tecelanas a la casa de su infancia, después de la recogida del lino, para convertir, con sus manos milagrosas, aquellos hilos dorados en piezas de ropa para la familia. Con sus ojos de niña veía lo que casi cien años después me contaría en las tardes húmedas de invierno, con sus manos de anciana ocupadas en la labor, mientras mi madre añadía de fondo el sonido de la máquina de coser.

 

La misma máquina, como un testigo inmutable, sigue observándome desde su puesto de honor en la sala principal de la casa; y, mientras tanto, yo sonrío cuando mi hija roba retales y alfileres para los vestidos de sus muñecas.

 

El nombre que llevan mis creaciones rinde homenaje a todas esas mujeres,  que crearon con sus manos expertas tanto las prendas que abrigaban a la familia, como aquellas de las que presumir los días de fiesta. Las mujeres que nos legaron el placer de contemplar un trabajo bien hecho. Las mujeres que nos enseñaron que la calidad está en los detalles.

 

A todas ellas, gracias.

 

 

Chelo López Sarceda

Lugo (España)