Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

RONQUIÑOS PARA GAITA

Buscando favorece-la comodidade no momento de interpreta-las nosas pezas favoritas e procurando evita-las molestias que o peso do ronco da gaita pode ocasionar no ombreiro e/ou na clavícula deseñamos unha pequena almofada que, nun alarde de cariño e gratitude, decidimos chamar Ronquiño.

O noso ronquiño fíxase á prima do ronco no lugar exacto onde entra en contacto co corpo e, gracias ó seu recheo específico para esta labor, mitiga as molestias que as horas de ensaio ou de actuación poden ocasionar.

Á hora de vesti-lo ronquiño decantámonos por teas variadas, dende motivos florais ata brocados que combinen co fol da gaita, coa madeira da mesma ou co vestuario do seu/súa dono/a, sendo ademáis adecuadas para calquera ocasión que se presente.

O prezo de cada peza son 12€, máis os gastos de envío en caso de que sexa preciso.

PEZAS DISPOÑIBLES. 

Pódense consultar máis deseños nos emails tecelana@tecelana.es; tecelana@hotmail.es ou no teléfono 699200558


RONQUIÑOS PARA GAITA

Buscando favorecer la comodidad en el momento de interpretar nuestras piezas favoritas y procurando evitar las molestias que el  peso del ronco de la gaita puede ocasionar en el hombro y/o la clavícula diseñamos una pequeña almohadilla que, en un alarde de cariño y gratitud, decidimos llamar Ronquiño.

Nuestro Ronquiño de fija a la prima del ronco en el lugar exacto donde entra en contacto con el cuerpo y, gracias a su relleno específico para esta labor, mitiga las molestias que las horas de ensayo o de actuación pueden ocasionar.

A la hora de vestir el ronquiño nos decantamos por telas variadas, desde motivos florales hasta brocados que combinen con el fol de la gaita, con la madera de la misma o con el vestuario de su dueño/a y que además sean adecuadas para cualquier ocasión que se presente.

El precio de cada pieza son 12€, más gastos de envío en caso de que sea preciso.

PIEZAS DISPONIBLES. 

Se pueden consultar más diseños en los emails tecelana@tecelana.es; tecelana@hotmail.es o en el teléfono 699200558