CUESTIÓNS

 

HABITUAIS

Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

Liño, lá ou.....?         Bandera de Galicia - Wikipedia, la enciclopedia libre Galego   España - Iconos gratis de banderas Castelán

Bandera de Galicia - Wikipedia, la enciclopedia libre Cando nos prantexamos cambiar os farrapos da nosa gaita xurde unha primeria dúbida sobre qué material escoller. Entre os máis empregados temos o liño, a lá de ovella, o algodón, o raión, e multitude de mesturas e materiais sintéticos que aportan ventaxas e inconvintes. Hoxe intentaremos botar un pouco de luz para que internarse no marabilloso mundo dos fíos sexa unha experiencia agradable. Imos falar un anaco de cada un deles:

1. LIÑO. Coa súa elegancia, volume medio, boa caída e movemento o liño crea fermosos farrapos ós que se lles une toda a tradición de milenios de uso por parte da humanidade. O fío provén dunha pranta (Linum usitatissimum) que leva sendo traballada dende os albores dos tempos en Galicia e usada como material de confección textil tanto para roupa de abrigo como para realizar as máis finas labores de artesanía. Agora dámoslle novos usos e adornamos cos seus fíos a música das nosas gaitas. 

O liño é un fío resistente, que adquire maior volume a medida que o moito uso fai que as puntas se abran. Os farrapos realizados con este material adoitan ter un peso en torno a 300gr, o maior que aconsellamos para que non cause molestias ó tocar, ainda que se estas apareceran poden aliviarse solicitando unha peza de menor peso ou engadindo un ronquiño ó ronco da gaita. 

En Tecelana traballamos cun catálogo de máis de 100 cores de liño, podendo ser monocromáticos, mesturar cores, tinguir as puntas, ou facer liñas na parte superior de adorno. O límite está na nosa imaxinación.

Foto de MChel López.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

Os farrapos de liño lávanse a man, cun deterxente para prendas delicadas e sen deixalo en remollo. Debe secar en posición vertical, evitando os raios directos do sol. Sendo tamén recomendable buscar un lugar  onde lle dea o aire, para evitar que se acartone. Se non fora posible, bastará con propiciar o movemento da peza unha vez estea seca.

 

2. LÁ DE OVELLA. Amorosa, cálida, volume máximo e pouco peso. Se o liño foi usado dende os albores da humanidade, a lá non lle queda atrás. Distintos foron os animais (caprinos e ovinos) que, ó longo dos milenios, cederon o pelo que os recubría para axudarnos a vestir; máis en Galicia os que mellor se adaptaron foron as ovellas (ovis aries celtibericus) que ainda hoxe corren polas veigas, dando a lá que as nosas avoas fiaban nas noites de inverno.

Alí onde hai un farrapo de lá, sen dúbida chama a atención polo seu volume; a pesar de ter menor peso que os farrapos de liño, pois quedán en torno a 200gr. Co paso do tempo e o uso, o farrapo de lá irá incrementando de volume pola acción das puntas que irán abrindo e tamén do propio material, máis esponxoso.

En Tecelana dispoñemos dun catálogo de 60 cores neste material, para escoller aquel ou aqueles que mellor combinen cos gustos de cada músico.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

Tamén podemos optar por tinguir as puntas da lá doutra cor (sempre hacia unha cor máis escura), mesturar liño e lá no mesmo farrapo, facer pompóns, etc. Encántanos participar en proxectos novidosos e descubrir ideas e técnicas novas. 

 

Para o lavado dos farrapos de lá recomendamos empregar auga fría cunha pequena dose de amoníaco sen olor. Debe lavarse a man, sen deixalo en remollo, e deixalo secar en posición vertical nun lugar onde non reciba os raios do sol directamente. Tamén é útil facelo nun lugar exposto ó aire, para que o movemento evite que se acartone. Se esto último non fora posible, bastará con propiciar o movemento da peza logo do secado.

Para os farrapos de lá é moi importante evitar a auga quente, así como productos que conteñan lixivia.

 

3. ALGODÓN. Suave, resistente, con moito corpo. O algodón é unha fibra vexetal que provén dun arbusto do xénero Gossypium, procedente de rexións tropicais e subtropicais. Sen dúbida é o material de confección máis extendido do mundo dende os primeiros cultivos en México fai 8.000 anos, ata o seu auxe durante a Revolución Industrial.

Os farrapos de algodón teñen un peso aproximado de 300gr (similar ó liño) pero o aspecto e tacto resulta máis suave. Ainda que o seu peso é similar, o movemento que presentan os farrapos de algodón é menor que os de liño, presentando un bloque máis compacto entre sí.

Os farrapos de algodón deben lavarse preferiblemente a man, cun deterxente para prendas delicadas e sen deixalo en remollo. Debe secar en posición vertical, evitando os raios directos do sol. Sendo tamén recomendable buscar un lugar  onde lle dea o aire, para evitar que se acartone. Se non fora posible, bastará con propiciar o movemento da peza unha vez estea seca.

 

4. RAIÓN OU VISCOSA. Lixeiros, finos, sedosos, con moito movemento e boa caída. O raión ou viscosa é unha fibra artificial fabricada a partir da celulosa a través dunha serie de tratamentos químicos para darlle a apariencia da seda, ainda que cun coste moito máis baixo. Os farrapos de raión son os que visten a maioría das gaitas xa que é un material moi vistoso e fácil de traballar.

Foto de MChel López. Foto de MChel López.

 

5. OUTROS MATERIAIS. Tantos como as estanterías das tendas de fíos nos proporcionen. Un paseo por estes sitios máxicos, colmados de posibilidades e ideas, cheos de cores e de texturas diferentes, de brillos e de matices, ata atopar eses pequenos tesouros que agardaban expectantes un alma afín que reparara neles. Veñen de animais, de prantas, de misturas alquímicas para transfórmarse entre os dedos e aprender a bailar e cantar ó son que a nosa música lles marca. 

Queres máis informacón?

Encántame falar de fíos... proba no email tecelana@tecelana.es ou no tlf 699 200 558.

Saúdos!

Chelo L. Sarceda

www.tecelana.es


Lino, lana o.....?

España - Iconos gratis de banderas Cuando nos planteamos cambiar los farrapos o flecos de nuestra gaita surge una primera duda sobre qué material escoger. Entre los más empleados tenemos el lino, la lana de oveja, el algodón, el rayón, y multitud de mezclas y materiales sintéticos que aportan ventajas e inconvenientes. Hoy intentaremos echar un poco de luz para que internarse en el maravilloso mundo de los hilos sea una experiencia agradable. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos:

1. LINO. Con su elegancia, volumen medio, buena caída y movimiento el lino crea hermosos farrapos a los que se les une toda la tradición de milenios de uso por parte de la humanidad. El hilo proviene de una planta (Linum usitatissimum) que lleva siendo trabajada desde los albores de los tempos en Galicia y usada como material de confección textil tanto para ropa de abrigo como para realizar las más finas labores de artesanía. Ahora le damos nuevos usos y adornamos con sus hilos la música de nuestras gaitas. 

El lino es un hilo resistente, que adquiere mayor volumen a medida que el mucho uso hace que las puntas se abran. Los farrapos realizados con este material acostumbran tener un peso en torno a 300gr, el mayor que aconsejamos para que no cause molestias al tocar, aunque si estas aparecieran pueden aliviarse solicitando una pieza de menor peso o añadiendo un ronquiño al ronco de la gaita. 

En Tecelana trabajamos con un catálogo de más de 100 colores de lino, pudiendo ser monocromáticos, mezclar colores, teñir las puntas, o hacer líneas en la parte superior de adorno. El límite está en nuestra imaginación.

Foto de MChel López.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

Los farrapos de lino se lavan a mano, con un detergente para prendas delicadas y sin dejarlos en remojo. Debe secar en posición vertical, evitando los rayos directos del sol. Siendo también recomendable buscar un lugar  donde sople la brisa, para evitar que se acartone. Si no fuera posible, bastará con propiciar el movimiento de la pieza una vez esté seca.

 

2. LANA DE OVEJA. Amorosa, cálida, volumen máximo y poco peso. Si el lino fue usado desde los albores de la humanidad, la lana no se le queda atrás. Distintos fueron los animales (caprinos y ovinos) que, a lo lardo de los milenios, cedieron el pelo que los recubría para ayudarnos a vestir; más en Galicia los que mejor se adaptaron fueron las ovejas (ovis aries celtibericus) que aún hoy corren por los prados, dando la lana que nuestras abuelas hilaban en las noches de invierno.

Allí donde hay un farrapo de lana, sin duda llama la atención por su volumen; a pesar de tener menor peso que los farrapos de lino, pues quedan en torno a 200gr. Con el paso del tiempo y el uso, el farrapo de lana irá incrementando su volumen por la acción de las puntas abriéndose y también del propio material, más esponjoso.

En Tecelana disponemos de un catálogo de 60 colores en este material, para escoger aquel o aquellos que mejor combinen con los gustos de cada músico.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

Foto de MChel López. Foto de MChel López. Foto de MChel López.

También podemos optar por teñir las puntas de la lana de otro color (siempre hacia un color más oscuro), mezclar lino y lana en el mismo farrapo, hacer pompones, etc. Nos encanta participar en proyectos novedosos y descubrir ideas y técnicas nuevas. 

 

Para el lavado de los farrapos de lana recomendamos emplear agua fría con una pequeña dosis de amoníaco sin olor. Debe lavarse a mano, sin dejarlo en remojo, y dejando secar en posición vertical en un lugar donde no reciba los rayos del sol directamente. También es útil hacerlo en un lugar expuesto a la brisa, para que el movimiento evite que se acartone. Si esto último no fuera posible, bastará con propiciar el movimiento de la pieza después del secado.

Para los farrapos de lana es muy importante evitar el agua caliente, así como productos que contengan lejía.

 

3. ALGODÓN. Suave, resistente, con mucho cuerpo. El algodón es una fibra vegetal que proviene de un arbusto del género Gossypium, procedente de regiones tropicales y subtropicales. Sin duda es el material de confección más extendido del mundo desde los primeros cultivos en México hace 8.000 años, hasta su auge durante la Revolución Industrial.

Los farrapos de algodón tienen un peso aproximado de 300gr (similar al lino) pero el aspecto y tacto resulta más suave. Aunque su peso es similar, el movimiento que presentan los farrapos de algodón es menor que los de lino, presentando un bloque más compacto entre sí.

Los farrapos de algodón deben lavarse preferiblemente a mano, con un detergente para prendas delicadas y sin dejarlo en remojo. Debe secar en posición vertical, evitando los rayos directos del sol. Siendo también recomendable buscar un lugar  donde sople la brisa, para evitar que se acartone. Si no fuera posible, bastará con propiciar el movimiento de la pieza una vez esté seca.

 

4. RAYÓN O VISCOSA. Ligeros, finos, sedosos, con mucho movimiento y buena caída. El rayón o viscosa es una fibra artificial fabricada a partir de la celulosa a través de una serie de tratamientos químicos para darle la apariencia de la seda, aunque con un coste mucho más bajo. Los farrapos de rayón son los que visten la mayoría de las gaitas ya que es un material muy vistoso y fácil de trabajar.

Foto de MChel López. Foto de MChel López.

 

5. OTROS MATERIALES. Tantos como las estanterías de las tiendas de hilos nos proporcionen. Un paseo por estos sitios mágicos, colmados de posibilidades e ideas, llenos de colores y de texturas diferentes, de brillos y de matices, hasta encontrar esos pequeños tesoros que aguardaban expectantes un alma afín que reparare en ellos. Vienen de animales, de plantas, de mixturas alquímicas para transformarse entre los dedos y aprender a bailar y cantar al son que nuestra música les marca. 

Quieres más información?

Me encánta hablar de hilos... prueba en el email tecelana@tecelana.es o en el tlf 699 200 558.

Saludos!

Chelo L. Sarceda

www.tecelana.es